Tạo danh sách liên hệ trong Outlook 2023

Cách tạo danh sách khách hàng trên GetResponse (DOM1021)
Cách tạo danh sách khách hàng trên GetResponse (DOM1021)

Bạn Tìm Gì Hôm Nay …?

Tất cả đều có chỉ trong 1 nốt nhạc !

Nếu cần hỗ trợ chi tiết gọi 1900 9477

Nội dung

Danh sách liên hệ là một tập hợp các địa chỉ email và rất hữu ích cho việc gửi email cho một nhóm người. Danh sách liên hệ đôi khi còn được gọi là danh sách phân phối .

Ví dụ: tạo một danh sách liên hệ có tên Câu lạc bộ sách của tôi và thêm tất cả thành viên trong câu lạc bộ sách của bạn vào. Khi bạn muốn gửi thư email cho mọi người trong câu lạc bộ, chỉ cần thêm Câu lạc bộ sách của tôi vào dòng Email nhận của email.

Lưu ý: Theo mặc định, danh sách liên hệ được tạo trong thư mục Liên hệ mặc định và bạn cũng có thể nhìn thấy chúng bên dưới Tất cả danh sách liên hệ. Nếu bạn muốn lưu danh sách liên hệ trong một thư mục khác, hãy chọn thư mục đó trước khi chọn Danh sách liên hệ mới.

Bài Hay  Hướng dẫn cách tạo group email trong outlook

Tạo danh sách liên hệ trong Outlook

Mẹo: Nếu muốn tạo nhóm liên hệ vì lý do khác ngoài việc gửi email, bạn có thể thay bằng tạo thư mục. Sau đó, thêm liên hệ vào thư mục.

Bạn có thể thêm người (địa chỉ email) vào danh sách liên hệ theo hai cách: Bằng cách chỉnh sửa danh sách liên hệ và thêm người vào danh sách từ bên trong danh sách hoặc bằng cách chọn một hoặc nhiều liên hệ và thêm họ vào danh sách từ tùy chọn Thêm vào danh sách trên thanh công cụ.

Lưu ý: Vì danh sách liên hệ chỉ là một tập hợp các địa chỉ email, bạn chỉ có thể thêm liên hệ có địa chỉ email.

Thêm người vào danh sách liên hệ bằng cách sửa danh sách liên hệ:

Thêm một hoặc nhiều liên hệ vào danh sách liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm vào danh sách:

Bài Hay  Làm Cách Nào Để Xóa Được Lịch Sử Địa Chỉ Email Từ Auto-Complete List Trong Outlook?

Bạn có thể loại bỏ mọi người (địa chỉ email) khỏi danh sách liên hệ theo hai cách: Bằng cách chỉnh sửa danh sách liên hệ hoặc bằng cách chọn một liên hệ và loại bỏ họ khỏi danh sách bằng tùy chọn Thêm vào danh sách trên thanh công cụ.

Loại bỏ mọi người khỏi danh sách liên hệ bằng cách sửa danh sách:

Loại bỏ những người đã chọn khỏi một hoặc nhiều danh sách liên hệ bằng cách sử dụng tùy chọn Thêm vào danh sách:

Trên trang Con người, chọn Tất cả danh sách liên hệ trong ngăn bên trái hoặc tìm kiếm tên danh sách liên hệ.

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Một số thông tin tham khảo thêm về dịch vụ mailserver: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bạn đang xem bài viết: Tạo danh sách liên hệ trong Outlook 2023. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Cách xuất, nhập danh bạ giữa Outlook và Gmail

Leave a Comment