Viết kịch bản điện ảnh và truyền hình

Viết kịch bản điện ảnh và truyền hình

Mô tả nội dung sách

Sau nhiều năm nghiên cứu điện ảnh, giảng dạy và sáng tác kịch bản, nhà biên kịch Sâm Thương vừa ra mắt cuốn sách “Viết kịch bản điện ảnh và truyền hình”. Với những nội dung thiết thực và cụ thể như: hình thức tư duy về kịch bản cũ - mới - và hiện tại, thông điệp và triết lý của tác phẩm, cấu trúc hệ dọc phân ba của tác phẩm… và cách viết sinh động, nhiều minh họa, cuốn sách sẽ rất bổ ích cho những người yêu thích viết kịch bản phim điện ảnh và truyền hình.
Nhà biên kịch Sâm Thương hy vọng qua cuốn sách này người đọc có thể nắm vững những nguyên tắc cơ bản trong việc viết kịch bản điện ảnh và truyền hình, để có lòng tin sáng tác kịch bản. Từ đó ông hy vọng có thêm những người viết kịch bản nghiệp dư có tay nghề, ngoài đội ngũ viết kịch bản chuyên nghiệp.

Trân trọng giới thiệu!