Truyện ngắn Hoàng Minh Tường

Truyện ngắn Hoàng Minh Tường

Mô tả nội dung sách

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thần
Hoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.
Tập truyện gồm các câu chuyện sau:
Chính danh
Người khách ở lòng chảo Điện Biên
Tôi là bánh khúc đây

Trân trọng giới thiệu!