Truyện Kiều đọc ngược

Truyện Kiều đọc ngược

Mô tả nội dung sách

Tóm tắt sách Truyện Kiều Đọc Ngược:

Truyện Kiều ra đời đã được hai thế kỷ và trong khoảng 200 năm ấy, tác phẩm đã làm say mê biết bao thế hệ người Việt. Việc khen chê tác phẩm này diễn ra từ thế kỷ XIX, mà sang đầu thế kỷ XX là những cuộc bút chiến giữa các cụ Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng với Phạm Quỳnh, giữa phái Nghệ thuật vị nghệ thuật và phái Nghệ thuật vị nhân sinh... Dù qua bao nhiêu thăng trầm của đất nước và dân tộc, kể cả trong chiến tranh - nhất là khi đấy là một câu chuyện tình buồn thảm lại vượt qua vòng lễ giáo phong kiến - qua bao nhiêu khen chê đến mức cực đoan từ những lập trường đạo đức, luân lý và chính trị khác nhau, Truyện Kiều ít khi vắng bóng trên văn đàn nước nhà dưới nhiều biểu hiện hết sức đa dạng. Cùng với thời gian, Truyện Kiều càng ngày càng trong, càng ngày càng sáng:

“Gương trong chẳng chút bụi trần”.

Trong quyển Về những thủ pháp nghệ thuật trong văn chương Truyện Kiều mới xuất bản, sau khi trình bày “16 bộ vần trong Truyện Kiều”, chúng tôi có giới thiệu cuốn sách sắp in và viết:

“Cũng trên cơ sở các bộ vần này, chúng ta có thể lập nên cuốn: TRUYỆN KIỀU ĐỌC NGƯỢC[1], trong đó toàn bộ 3.254 câu Kiều được sắp xếp từ cuối sách trở lần lại lên đầu, sao cho chúng vẫn nối vần được với nhau mà câu chuyện về nàng Kiều diễn ra theo trình tự ngược lại, như một cuốn phim quay ngược với những diễn biến ngược chiều. Quyển này được bắt đầu bằng hai câu cuối:

3253. Lời quê chắp nhặt dông dài,

Mua vui cũng được một vài trống canh.

Và kết thúc bằng những câu mở đầu của tác phẩm:

0001. Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ Tài, chữ Mệnh khéo là ghét nhau.

Waka trân trọng giới thiệu sách Truyện Kiều Đọc Ngược.