Tác phẩm

Hiển thị 1-24 trên 1128 bản sách Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết

Sông Côn mùa lũ - Tập 4

Sông Côn mùa lũ - Tập 4

Sông Côn mùa lũ - Tập 4

Tóm tắt sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 4: Theo nhà nghiên cứu Đặng Tiến, Sông Côn mùa lũ được Nguyễn Mộng Giác viết từ tháng 3 đến 8/1981, sau đó tu chỉnh tại Mỹ năm 1990. Năm 1998, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học ấn hành Sông Côn Mùa Lũ tại Việt Nam.“Nhà văn Mang Viên Long, một người từng làm nghề giáo và quen biết Nguyễn Mộng Giác, kể: Những năm bao cấp, Nguyễn Mộng Giác sống bằng đủ thứ nghề tại Sài Gòn: đi bán sách cũ, làm công nhân lò bánh mì, rồi tham gia chế biến mì sợi… Những năm sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, anh Nguyễn Mộng Giác cho biết - đã luôn cố gắng, kiên nhẫn viết từng chương cho cuốn trường thiên tiểu thuyết Sông Côn mùa lũ trong những lúc được thay ca, nghỉ trưa hay trực gác đêm ở cơ sở sản xuất mì sợi.”Sông Côn là con sông chảy qua vùng đất Tây Sơn quê hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Tác phẩm chủ yếu viết về thời Tây Sơn của thế kỷ 18 với nhân vật anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ làm trọng tâm. Là một tác phẩm về lịch sử nhưng lại mang tính tiểu thuyết, hư cấu khá nhiều với những nhân vật như cô An, gia đình ông giáo Hiến, nhưng Sông Côn Mùa Lũ vẫn bám sát những sự kiện trọng đại của dân tộc, mang đến cho độc giả một bộ trường ca khá hoành tráng về lịch sử nước nhà thời bấy giờ.Mời các bạn đón đọc sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 4.
Chi tiết
Sông Côn mùa lũ - Tập 3

Sông Côn mùa lũ - Tập 3

Sông Côn mùa lũ - Tập 3

Tóm tắt sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 3:  Theo nhà nghiên cứu Đặng Tiến, Sông Côn mùa lũ được Nguyễn Mộng Giác viết từ tháng 3 đến 8/1981, sau đó tu chỉnh tại Mỹ năm 1990. Năm 1998, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học ấn hành Sông Côn Mùa Lũ tại Việt Nam.“Nhà văn Mang Viên Long, một người từng làm nghề giáo và quen biết Nguyễn Mộng Giác, kể: Những năm bao cấp, Nguyễn Mộng Giác sống bằng đủ thứ nghề tại Sài Gòn: đi bán sách cũ, làm công nhân lò bánh mì, rồi tham gia chế biến mì sợi… Những năm sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, anh Nguyễn Mộng Giác cho biết - đã luôn cố gắng, kiên nhẫn viết từng chương cho cuốn trường thiên tiểu thuyết Sông Côn mùa lũ trong những lúc được thay ca, nghỉ trưa hay trực gác đêm ở cơ sở sản xuất mì sợi.”Sông Côn là con sông chảy qua vùng đất Tây Sơn quê hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Tác phẩm chủ yếu viết về thời Tây Sơn của thế kỷ 18 với nhân vật anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ làm trọng tâm. Là một tác phẩm về lịch sử nhưng lại mang tính tiểu thuyết, hư cấu khá nhiều với những nhân vật như cô An, gia đình ông giáo Hiến, nhưng Sông Côn Mùa Lũ vẫn bám sát những sự kiện trọng đại của dân tộc, mang đến cho độc giả một bộ trường ca khá hoành tráng về lịch sử nước nhà thời bấy giờ.Mời các bạn đón đọc sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 3.
Chi tiết
Sông Côn mùa lũ - Tập 1

Sông Côn mùa lũ - Tập 1

Sông Côn mùa lũ - Tập 1

Tóm tắt sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 1:  Theo nhà nghiên cứu Đặng Tiến, Sông Côn mùa lũ được Nguyễn Mộng Giác viết từ tháng 3 đến 8/1981, sau đó tu chỉnh tại Mỹ năm 1990. Năm 1998, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học ấn hành Sông Côn Mùa Lũ tại Việt Nam.“Nhà văn Mang Viên Long, một người từng làm nghề giáo và quen biết Nguyễn Mộng Giác, kể: Những năm bao cấp, Nguyễn Mộng Giác sống bằng đủ thứ nghề tại Sài Gòn: đi bán sách cũ, làm công nhân lò bánh mì, rồi tham gia chế biến mì sợi… Những năm sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, anh Nguyễn Mộng Giác cho biết - đã luôn cố gắng, kiên nhẫn viết từng chương cho cuốn trường thiên tiểu thuyết Sông Côn mùa lũ trong những lúc được thay ca, nghỉ trưa hay trực gác đêm ở cơ sở sản xuất mì sợi.”Sông Côn là con sông chảy qua vùng đất Tây Sơn quê hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Tác phẩm chủ yếu viết về thời Tây Sơn của thế kỷ 18 với nhân vật anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ làm trọng tâm. Là một tác phẩm về lịch sử nhưng lại mang tính tiểu thuyết, hư cấu khá nhiều với những nhân vật như cô An, gia đình ông giáo Hiến, nhưng Sông Côn Mùa Lũ vẫn bám sát những sự kiện trọng đại của dân tộc, mang đến cho độc giả một bộ trường ca khá hoành tráng về lịch sử nước nhà thời bấy giờ. Mời các bạn đón đọc sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 1.
Chi tiết
Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 5

Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 5

Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 5

Tóm tắt sách Thư Của Trứng Gà Gửi Chứng Khoán: Này anh Khoán! Tôi viết thư này cho anh để bày tỏ sự căm phẫn của tôi. Tuy cùng là trứng với nhau, nhưng tôi xin tuyên bố với toàn thế giới rằng hai ta chẳng có chung từ hình thức, nội dung và lý tưởng sống. Trước tiên hãy nói về tôi. Tôi là Trứng Gà. Cái tên ấy có thể không ý nghĩa gì lắm trong cuộc sống hôm nay. Giá như tôi là Henri Gà, Philíp Gà hoặc hay hơn nữa, Lêonacdo Đicapriô Gà, Củng Gà hay Chương Tử Gà chắc chắn sẽ được chú ý hơn. Nhưng tôi trung thực. Tôi không lai căng và không ăn theo tên tuổi ai cả. Tôi do Gà đẻ ra. Như vậy rõ ràng tôi không xuất thân từ gia đình quý tộc. Mặc dù đã có thời toàn nhân loại thức dậy nhờ tiếng gà gáy, nhưng hôm nay điều đó đã được thay thế bằng tiếng còi xe. Tôi không buồn về điều đó. Mời các bạn đón đọc sách Thư Của Trứng Gà Gửi Chứng Khoán - Lê Hoàng
Chi tiết
Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 2

Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 2

Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 2

Tóm tắt sách Thư Của Trứng Gà Gửi Chứng Khoán: Này anh Khoán! Tôi viết thư này cho anh để bày tỏ sự căm phẫn của tôi. Tuy cùng là trứng với nhau, nhưng tôi xin tuyên bố với toàn thế giới rằng hai ta chẳng có chung từ hình thức, nội dung và lý tưởng sống. Trước tiên hãy nói về tôi. Tôi là Trứng Gà. Cái tên ấy có thể không ý nghĩa gì lắm trong cuộc sống hôm nay. Giá như tôi là Henri Gà, Philíp Gà hoặc hay hơn nữa, Lêonacdo Đicapriô Gà, Củng Gà hay Chương Tử Gà chắc chắn sẽ được chú ý hơn. Nhưng tôi trung thực. Tôi không lai căng và không ăn theo tên tuổi ai cả. Tôi do Gà đẻ ra. Như vậy rõ ràng tôi không xuất thân từ gia đình quý tộc. Mặc dù đã có thời toàn nhân loại thức dậy nhờ tiếng gà gáy, nhưng hôm nay điều đó đã được thay thế bằng tiếng còi xe. Tôi không buồn về điều đó.  Mời các bạn đón đọc sách Thư Của Trứng Gà Gửi Chứng Khoán - Phần 3.
Chi tiết
Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 1

Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 1

Thư của trứng gà gửi chứng khoán - Phần 1

Tóm tắt sách Thư Của Trứng Gà Gửi Chứng Khoán: Này anh Khoán! Tôi viết thư này cho anh để bày tỏ sự căm phẫn của tôi. Tuy cùng là trứng với nhau, nhưng tôi xin tuyên bố với toàn thế giới rằng hai ta chẳng có chung từ hình thức, nội dung và lý tưởng sống. Trước tiên hãy nói về tôi. Tôi là Trứng Gà. Cái tên ấy có thể không ý nghĩa gì lắm trong cuộc sống hôm nay. Giá như tôi là Henri Gà, Philíp Gà hoặc hay hơn nữa, Lêonacdo Đicapriô Gà, Củng Gà hay Chương Tử Gà chắc chắn sẽ được chú ý hơn. Nhưng tôi trung thực. Tôi không lai căng và không ăn theo tên tuổi ai cả. Tôi do Gà đẻ ra. Như vậy rõ ràng tôi không xuất thân từ gia đình quý tộc. Mặc dù đã có thời toàn nhân loại thức dậy nhờ tiếng gà gáy, nhưng hôm nay điều đó đã được thay thế bằng tiếng còi xe. Tôi không buồn về điều đó.  Mời các bạn đón đọc sách Thư Của Trứng Gà Gửi Chứng Khoán - Phần 3.
Chi tiết
Bản Sonata Kreutzer

Bản Sonata Kreutzer

Bản Sonata Kreutzer

Bản Sonata Kreutzer được viết bắt đầu năm 1887, hoàn thành năm 1889. Đã bị kiểm duyệt cấm xuất bản năm 1890, song lệnh cấm sau đó được đích thân Nga hoàng Alekandr III hủy bỏ. Trước khi được chính thức xuất bản ở Nga năm 1891, nó đã được lưu hành hàng ngàn bản dưới dạng in thạch bản và được dịch ra một số tiếng nước ngoài. Tác phẩm gây xôn xao dư luận vì đã đưa ra những vấn đề mà trước đó chưa bao giờ được nói đến một cách công khai. Một người bạn của Tolstoy - Nikolai Strakhov, triết gia đồng thời cũng là nhà phê bình văn học - đã viết cho nhà văn về tác phẩm này: "Anh chưa bao giờ viết cái gì ghê gớm và ảm đạm hơn tác phẩm này". Anton Chekhov tuy có những nghi ngờ về các quan điểm liên quan đến y học của Tolstoy, nhưng đã khen ngợi nghệ thuật của tác phẩm và cho rằng nó đã "khơi dậy suy nghĩ" nơi người đọc. Ivan Bunin sau khi đọc tác phẩm cũng đã viết thư cho Tolstoy ca ngợi và xin phép được đến gặp văn hào. Mời các bạn đón đọc sách Bản Sonata Kreutzer.
Chi tiết
Sông Côn mùa lũ - Tập 2

Sông Côn mùa lũ - Tập 2

Sông Côn mùa lũ - Tập 2

Tóm tắt sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 2:  Theo nhà nghiên cứu Đặng Tiến, Sông Côn mùa lũ được Nguyễn Mộng Giác viết từ tháng 3 đến 8/1981, sau đó tu chỉnh tại Mỹ năm 1990. Năm 1998, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học ấn hành Sông Côn Mùa Lũ tại Việt Nam.“Nhà văn Mang Viên Long, một người từng làm nghề giáo và quen biết Nguyễn Mộng Giác, kể: Những năm bao cấp, Nguyễn Mộng Giác sống bằng đủ thứ nghề tại Sài Gòn: đi bán sách cũ, làm công nhân lò bánh mì, rồi tham gia chế biến mì sợi… Những năm sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, anh Nguyễn Mộng Giác cho biết - đã luôn cố gắng, kiên nhẫn viết từng chương cho cuốn trường thiên tiểu thuyết Sông Côn mùa lũ trong những lúc được thay ca, nghỉ trưa hay trực gác đêm ở cơ sở sản xuất mì sợi.”Sông Côn là con sông chảy qua vùng đất Tây Sơn quê hương của anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Tác phẩm chủ yếu viết về thời Tây Sơn của thế kỷ 18 với nhân vật anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ làm trọng tâm. Là một tác phẩm về lịch sử nhưng lại mang tính tiểu thuyết, hư cấu khá nhiều với những nhân vật như cô An, gia đình ông giáo Hiến, nhưng Sông Côn Mùa Lũ vẫn bám sát những sự kiện trọng đại của dân tộc, mang đến cho độc giả một bộ trường ca khá hoành tráng về lịch sử nước nhà thời bấy giờ. Mời các bạn đón đọc sách Sông Côn Mùa Lũ - Tập 2.
Chi tiết
Nhặt dũng cảm lên ta làm lại

Nhặt dũng cảm lên ta làm lại

Nhặt dũng cảm lên ta làm lại

Nhặt dũng cảm lên ta làm lại của tác giả Dung Keil là cuốn sách dành cho những tâm hồn đang băn khoăn về cuộc sống và lựa chọn của chính mình. Nói về cô đơn, nhưng Nhặt dũng cảm lên ta làm lại vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, về sự can đảm trong hành trình tìm chính bản thân mình, về sự dũng cảm tự ôm lấy bản thân mình trong mùa đông lạnh giá. Đó có thể là nỗi buồn tê tái lòng khi mối tình đầu ra đi, là buổi sáng khi tỉnh dậy chợt cảm thấy cô đơn tột độ ngay cả khi đang có người yêu thương bên cạnh. Bạn muốn mình xinh đẹp nhưng hãy nhớ kèm thêm một chút “xấu xa”! Người yêu bên cạnh, bạn có dám bỏ chàng để phát triển sự nghiệp hay có thể bơ đi tất cả chỉ để yêu? “Ai cũng yêu những người phụ nữ đẹp và tốt bụng. Nhưng đẹp và tốt bụng khiến ta thành nhu nhược, cam chịu những bất công vô lý xảy đến với mình. Thực tình, tôi muốn bạn hãy cứ “xấu xa” một chút để bảo vệ chính mình, bảo vệ cả những người tốt quanh bạn”. Bằng giọng văn dịu dàng, những câu chữ của Dung Keil như lời thầm thì bên tai, xoa dịu những trái tim yếu đuối. Đôi khi là sự lãng mạn, hóm hỉnh khi viết tình yêu. Nhưng dù thế nào, tác phẩm vẫn tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, tin rằng chúng ta được sinh ra là để yêu thương và cần phải chiến đấu cho những điều đó. Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách Nhặt dũng cảm lên ta làm lại - Dung Keil.
Chi tiết
Từ ấy trong tim tôi có một người

Từ ấy trong tim tôi có một người

Từ ấy trong tim tôi có một người

Đây là một câu chuyện tình đẹp, chạm vào trái tim hàng triệu độc giả bằng những rung cảm vui tươi, chữa lành cho những trái tim yêu đã từng chịu nhiều thương tổn. Hai nhân vật chính, Hồng Kỳ và Mã Chu Dận cùng lớn lên trên mảnh đất quê hương, gắn với biêt bao kỉ niệm tuổi thơ vô tư hồn nhiên. Biến cố gia đình xảy ra với những thay đổi về hoàn cảnh sống khiến họ dần xa cách nhau, cả về không gian lẫn thời gian. Họ còn trẻ, không thể đoán trước được tương lai, và trên đường đời đầy sóng gió, biết sao được con người có đổi thay? Thế nhưng, tình yêu đã khiến hai người trở nên tốt hơn và có can đảm để phá vỡ mọi rào cản, cách ngăn. Anh nói: Em đã ở trong tim anh, với em, anh chưa từng từ bỏ. Em nói: Yêu em, anh hãy biến hiện thực tàn khốc thành một câu chuyện cổ tích hoàn hảo. Câu chuyện có những tình huống đầy bi kịch, nhưng đọng lại trong lòng độc giả vẫn là ấn tượng khó phai về tình yêu, sự hài hước, dí dỏm của những người trẻ tuổi. Đan xen trong đó là những tình tiết vô cùng cảm động về tình yêu tuổi mới lớn, về tình cảm giữa người với người. Trong cuộc sống, cũng không thể tránh được sự xuất hiện của những con người với suy nghĩ và hành động xấu xa. Nhưng tất cả chỉ làm cho câu chuyện thêm phần phong phú, sinh động, và câu chuyện tình yêu thêm đẹp. Với lối kể chuyện giàu cảm xúc, nhưng cũng đầy kịch tính, xen phần dí dỏm, tác giả đã vẽ lên một câu chuyện tình tuyệt đẹp với kết thúc hoàn hảo sau bao biến cố trên đường đời. Một câu chuyện tình ấm áp, chữa lành, truyền cảm hứng tích cực để lại dư âm mãi không nguôi. Một câu chuyện tình yêu tuyệt vời, trải qua bao gian khó cũng chưa từng một lần từ bỏ, dù là những điều nhỏ nhặt, dù là lời thề ngày thơ bé trao nhau. Anh xây lâu đài trên cát, hứa rằng ngày sau sẽ đón em về sống trong lâu đài thật giữa đời. Và cuối cùng anh đã làm được. Một chi tiết vô cùng cảm động và gây ấn tượng mạnh mẽ đến độc giả. Cuốn sách khép lại, nhưng chắc chắn rằng, hình ảnh lâu đài trong câu chuyện sẽ khó có thể mờ phai trong lòng độc giả. Waka trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Đầu sông

Đầu sông

Đầu sông

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thầnHoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.Tiểu thuyết Đầu sông được NXB Lao động in ấn vào năm 1981 Trân trọng giới thiệu
Chi tiết
Mưa đỏ

Mưa đỏ

Mưa đỏ

Tóm tắt tiểu thuyết "Mưa Đỏ": Cô gái đó luôn vận một bộ đồ màu đỏ, không có lấy một lý do cho riêng mình. Tóc cô rất dài, mỗi khi gió thổi lại có cảm giac vô tận. Mắt cô rất sâu, không ai có thể nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy. Trên người cô phảng phất một hương vị trầm tĩnh đến quyến rũ, bất kể người đàn ông nào cũng cảm thấy tò mò, nhưng không ai ở lại được quá lâu bên cạnh cô. Ấy chính là sự kiêu kỳ đáng có của một người con gái. Và tất cả những điều đó, chỉ mình mới có thể hiểu được. Cô là Phiên Vân. Câu chuyện sẽ đem đến cho bạn nhiều cảm nhận, khám phá về tình yêu, cuộc sống. Đồng thời, cũng là nơi để bạn có thể nhâm nhi thời gian bên cuốn sách hay vào những ngày rảnh rỗi. Mời các bạn đón đọc tiểu thuyết: "Mưa Đỏ - Thủy Vũ"
Chi tiết
Giá như yêu được một người

Giá như yêu được một người

Giá như yêu được một người

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thầnHoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.Giá như được yêu một người xuất bản năm 1994 Trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Gặp lại dòng sông

Gặp lại dòng sông

Gặp lại dòng sông

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thầnHoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.Tiểu thuyết Gặp lại dòng sông được NXB Lao Động in ấn vào năm 1986
Chi tiết
Đồng chiêm

Đồng chiêm

Đồng chiêm

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thầnHoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.Tiểu thuyết Đồng Chiêm được NXB Thanh Niên in ấn vào năm 1979 Trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Định mệnh

Định mệnh

Định mệnh

Một cô gái trẻ mồ côi trơ trọi vào đời đi làm nuôi một cậu em còn tuổi đi học.Có nhan sắc nên cô lọt vào tầm ngắm của ông chủ và bị ông dùng thủ đoạn chuốc thuốc mê để chiếm đoạt thân xác.Cô cương quyết bỏ đi, không chịu phận làm vợ bé, làm nghề may vá trong một xóm lao động để nuôi em. Không ngờ cái lần oan nghiệt đó đã khiến cô bị mang thai. Rồi đứa em bị tai nạn giao thông. Một doanh nhân trẻ đã giúp đưa em vào bệnh viện và từ đó cưu mang cả hai chị em, nhận làm cha đứa nhỏ khi nó chào đời. Không hiểu sao thằng bé lại rất giống anh...Định mệnh thật khắc nghiệt khi ông chủ từ nước ngoài về, đi tìm lại cô gái. Không ngờ ông chính là chú ruột của chàng doanh nhân... Trân trọng giới thiệu!
Chi tiết
Chờ yêu

Chờ yêu

Chờ yêu

Tóm tắt tiểu thuyết "Chờ Yêu": Xuyên suốt Chờ Yêu là những trang nhật ký đơn thuần về một mối tình của hai người trẻ trong đời sống hiện đại. Họ không đơn thuần là yêu nhau, mà còn nghĩ về nhau thường trực. Và đâu đó có những trang nhật ký biết than thở, biết giận hờn, biết trách móc. Có thể bạn bắt gặp hình bóng của mình trong chàng trai và cô gái của Chờ Yêu. Bởi tình yêu của họ cũng giống như tình yêu của bao chàng trai cô gái khác, có hiểu lầm lên  cực điểm, muốn chia tay, có hạnh phúc vô bờ bến khi bên nhau. Nhưng quan trọng hơn qua bao biến cố họ nhận ra mình trong hơi thở của nhau, vĩnh viễn không thể xa rời. Mời các bạn đón đọc tiểu thuyết: "Chờ Yêu - Hạc Xanh"
Chi tiết
Bên kia đồi cỏ còn xanh?

Bên kia đồi cỏ còn xanh?

Bên kia đồi cỏ còn xanh?

“Bên Kia Đồi Cỏ Còn Xanh?” của tác giả Adele Parks (nữ văn sĩ miền đông bắc nước Anh), thuộc thể loại văn học tiểu thuyết lãng mạn. Câu chuyện kể về hạnh phúc gia đình giữa Connie và Luke. Connie đã hạnh phúc với chồng sau một năm chung sống. Nhưng cô đã gặp John Harding. Hãy tưởng tượng đó là người đàn ông quyến rũ nhất mà bạn từng biết tới. Anh ta vui tính, bất kính, tốc độ, tự tin, và là thành phần không thể thiếu ở các quán bar. Anh ta còn hoàn toàn vô đạo đức. Anh ta chuẩn bị phá vỡ sự yên bình trong tâm hồn Connie, niềm tin vững chắc của cô vào một cuộc sống hạnh phúc bên nhau trọn đời với người chồng đáng yêu và dịu dàng của mình – Luke. Điều gì sẽ xảy ra nếu chồng cô phát hiện? Connie… vẫn còn chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng cô biết rằng mình đang chơi ngược lại quy luật, và mình đang đùa với lửa. Những thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đầy ý nghĩa về tình yêu và hạnh phúc gia đình sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời, cũng như giúp bạn có những cái nhìn khác hơn về hôn nhân và những sự lựa chọn. Waka trân trọng giới thiệu đến bạn cuốn sách “Bên Kia Đồi Cỏ Còn Xanh?”!
Chi tiết
Bố, hãy là một người đàn ông

Bố, hãy là một người đàn ông

Bố, hãy là một người đàn ông

Tóm tắt cuốn sách "Bố, Hãy Là Một Người Đàn Ông": Janine Boissard kể về một người bố chưa bao giờ tìm được vị trí của mình. Qua câu chuyện của bà, độc giả sẽ khám phá ra tầm quan trọng của việc thấy bố mình là hình mẫu, hoặc không chừng cả là người hùng đối với các cậu con trai Cuốn tiểu thuyết trong dòng tiểu thuyết viết về gia đình của Janine Boissard. Câu chuyện ly tán này đẹp tựa một sự tái sinh. Bà đưa ra cách nhìn mới về người bố hiện đại đã phải rất vất vả để tìm được chỗ đứng của mình. Mời các bạn đón đọc cuốn sách: "Bố, Hãy Là Một Người Đàn Ông - Janine Boissard"
Chi tiết
Đoá hoa khát vọng

Đoá hoa khát vọng

Đoá hoa khát vọng

Cuộc sống có muôn vàn khó khăn. Vất vả này chưa qua thì các vất vả khác đã vội tới. Khó khăn khiến con người không dám nghĩ đến tương lai, không cho phép mình mơ ước, nhiều khi tưởng chừng như sắp ngã khuỵ xuống vì quá căng thẳng và kiệt sức. Trong những lúc như vậy bạn phải làm một việc: Trong giây lát hãy từ bỏ tất cả để bạn có thể vô tư cười tươi vui vẻ. Hãy để những nụ cười đó tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực cho bạn. Nụ cười sẽ là cơn mưa rào sau bao ngày hè nóng bức, sẽ xua tan hết những đám mây đen trong suy nghĩ của bạn. Luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng. Đó là phẩm chất của con người có tâm hồn lớn. (Fionert). Đoá hoa khát vọng tập hợp những câu chuyện giàu cảm xúc và ý nghĩa gửi tới các bạn trẻ đang đứng trước một chân trời mới đầy thú vị và rộng mở, đang háo hức trước một thế giới mới, thế giới của những người trưởng thành. Hy vọng cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành thân thiết cùng bạn vững bước vào đời. Mời các bạn đón đọc.
Chi tiết
Người đẹp trong khách sạn

Người đẹp trong khách sạn

Người đẹp trong khách sạn

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thầnHoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.Người đẹp trong khách sạn là tiểu thuyết được xuất bản năm 1990 Có một lần, sau ba tháng làm việc ở Băng Cốc, nơi đặt trụ sở văn phòng UNESCO khu vực, Pôn Vericơn trở về căn phòng của mình ở khách sạn Hoa Sen. Người ta đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn hết sức thịnh soạn với những món ăn mà anh ưa thích. Ngồi xuống bàn ăn mà mắt Pôn cứ nhìn đi đâu đó, tựa hồ như anh vừa bị mất một cái gì, thiếu vắng một cái gì. Và anh cứ ngồi hút hết điếu xì gà này tiếp điếu khác, chai rượu vang còn nguyên trước mặt, những món ăn nguội ngắt. Trích đoạn: - Ngài Pôn, chẳng hay ngài mệt hay những món ăn làm ngài không vừa lòng? - Anh nhân viên phục vụ hai ba lần đi lại trước bàn, cuối cùng đành phải lên tiếng. Pôn như người gà ngủ, sực tỉnh, nhìn người phục vụ bàn trừng trừng: - Đêm trăng vàng đâu? - Thưa ngài, ngài định nói gì? - Đêm trăng vàng đâu? Cô ấy đâu? Người phục vụ như hiểu ra, vừa cười vừa nháy mắt với Pôn: - Cô Hoàng Dạ Nguyệt phải không? Thưa ngài, cô ấy bị mệt mấy hôm nay. - Vậy thì tôi phải đến thăm cô ấy, - Pôn đột ngột xô ghế đứng dậy.
Chi tiết
Nghìn lẻ một nàng dâu

Nghìn lẻ một nàng dâu

Nghìn lẻ một nàng dâu

Tôi chuẩn bị làm một luận án Thạc sỹ về phái đẹp. Giáo sư Võ Nhu, người hướng dẫn tôi, khuyên: - Đề tài rất hay. Nhưng rộng quá, e sức cậu không kham nổi. Hãy khoanh hẹp lại. Ví dụ như về các nàng dâu chẳng hạn. - Hay quá - Tôi reo lên - Lâu nay em cũng nghĩ nhiều về vấn đề này. Các Nàng dâu Việt Nam xưa và nay. Một đề tài rất thú vị. - Vậy thì trước hết cậu cần phải tiến hành một cuộc điều tra xã hội học. Ít ra phải hiểu biết được một nghìn nàng dâu. - Ôi, thế thì quả là một công việc khó khăn - Tôi tỏ ý e ngại. - Đừng nản. Phải có chừng ấy tư liệu thì mới mong có một cái luận văn Thạc sỹ tử tế - Thầy tôi động viên - Vả lại cậu có năng khiếu về văn chương. Biết đâu, nhân dịp này cậu lại có một thiên phóng sự hay về một truyện dài kỳ lý thú. Tôi chợt nghĩ đến những câu chuyện bất hủ của xứ sở Một nghìn một đêm lẻ và hăm hở đi kiếm tìm một nghìn lẻ một nàng dâu Đất Việt. Trân trọng giới thiệu
Chi tiết
Những ngả đường

Những ngả đường

Những ngả đường

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thầnHoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.Trích đoạn:Hôm đăng ký nguyện vọng công tác. Nguyệt cuống lên, không biết nên hỏi ý kiến ai, ghi nguyện vọng như thế nào? Anh đang ở mãi Lâm Đồng, cách Nguyệt hơn nghìn cây số. Giá có anh ở bên, Nguyệt sẽ cùng anh bàn bạc. Đã đến lúc không thể bồng bột "đi bất cứ nơi nào" như cái thời sinh viên vô tư và dễ bốc đồng nữa rồi. Ngày ấy, cánh cửa trường đại học mới mở, trước mắt Nguyệt còn cả một thời gian dài thả sức mơ mộng và bay bổng. Bây giờ đã đến lúc phải thiết thực. Phải lựa chọn một nơi công tác cụ thể. Hỏi mẹ, mẹ chỉ dứt khoát: "Đừng có dại mà đi khỏi Hà Nội". Cái Hà, bạn Nguyện, thì cứ một mực thuyết phục: "Đi sông Đà với tao. Một công trình thuỷ điện lớn nhất cả nước mà chúng mình không được góp phần xây dựng thì ân hận suốt đời". Nguyệt như người đứng giữa ngã ba đường. Nhưng rồi mọi chuyện hầu như đã được quyết định: Nguyệt được phân công đi nhà máy điện Ninh Bình. Thế là mỗi chiều thứ bảy, anh chẳng còn được chờ em trước cổng trường, để rồi hai đứa vừa nhìn nhau vừa đạp xe, đến nỗi nhiều lần suýt đâm cả vào ô tô nữa. Và những đêm ở công viên, trên đường Thanh Niên... Hơn một trăm cây số! Ở đất nước mình, hơn một trăm cây số là một khoảng cách đáng kể. Em sẽ xa Hà Nội. Sẽ chẳng còn được có lần đón anh như đêm nay. Ôi, giá cứ sống cuộc đời sinh viên vô tư như ngày nào. Em cứ mãi là cô gái mười tám, ngày hai buổi đạp xe đến trường... Nguyệt lên xe, lao ra lòng đường. Trân trọng giới thiệu
Chi tiết
Trong tầm ngắm

Trong tầm ngắm

Trong tầm ngắm

Khi Zoe Walker nhìn thấy ảnh của mình trên quảng cáo của tờ London Gazette, cô cố gắng tìm ra lý do tại sao nó lại ở đó. Không có một lời giải thích: một bức ảnh lờ mờ, một địa chỉ trang web và một số điện thoại. Zoe đem về nhà cho gia đình xem, được thuyết phục rằng chỉ là ai đó giống cô. Nhưng hôm sau, quảng cáo đó đã sử dụng hình ảnh một người phụ nữ khác và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Một sai sót? Một sự trùng hợp? Hay có kẻ nào đó không ngừng theo dõi bước chân của những người phụ nữ. Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách Trong tầm ngắm - tác giả Clare Mackintosh!
Chi tiết