Hỏi đáp giới tính và tình dục

Hỏi đáp giới tính và tình dục

Mô tả nội dung sách

Giới tính, tình dục và hạnh phúc lứa đôi là những vấn đề khoa học cần được phổ biến rộng rãi và nghiêm túc. Rất nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về những kiến thức giới tính, tình dục, dẫn đến việc không hiểu rõ được bản thân mình cũng như làm chủ mối quan hệ đối với bạn khác giới.

Cuốn sách Hỏi đáp giới tính – tình dục đề cập đến các vấn đề giới tính, tình dục dưới dạng hỏi – đáp, cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết về giới tính, giúp chúng ta tạo cuộc sống giao hòa nơi “phòng the”, tạo hạnh phúc cho gia đình và nếp sống văn hóa trong xã hội.

Mời các bạn đón đọc Hỏi đáp giới tính và tình dục - Đại Minh!