30 phút mỗi ngày để luyện chính tả tiếng Anh

30 phút mỗi ngày để luyện chính tả tiếng Anh

Mô tả nội dung sách

Tóm tắt sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh:

30 phút tiếng Anh mỗi ngày (tên gốc: Better English series) là bộ sách giúp người học tiếng Anh tự nâng cao kiến thức mỗi ngày trong 30 phút bằng những bài học và bài tập nhỏ. Bộ sách gồm năm quyển:

30 Phút Mỗi Ngày Để Hoàn Thiện Ngữ Pháp Tiếng Anh - Constance Imme, Florence Sacks

30 Phút Mỗi Ngày Để Làm Giàu Vốn Từ Vựng Tiếng Anh - Edie Schwager

30 phút mỗi ngày để luyện kỹ năng chấm câu tiếng Anh - Ceil Cleveland

30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Kỹ Năng Viết Câu Tiếng Anh - Diannna Campbell

30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh - Harry H. Crosby. Robert W. Emery.

Rèn luyện ngữ pháp Tiếng Anh với 30 phút mỗi ngày với 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh.

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách 30 Phút Mỗi Ngày Để Luyện Chính Tả Tiếng Anh.