Quy Cách Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC – THẠC SỸ | Phần 1 – Cách chọn tên đề tài luận văn
HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC – THẠC SỸ | Phần 1 – Cách chọn tên đề tài luận văn

Quy Cách Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ

1. Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ được trình bày trên trang giấy trắng khổ A4 (210mm x 297mm), được đóng bìa cứng, mạ chữ vàng ngoài bìa. Gáy của luận án in tên tác giả và tên đề tài luận văn, luận án.

2. Sử dụng phông chữ Times New Roman cỡ chữ 13; dãn dòng 1,5 line; dãn đoạn trên 06 pt, dãn đoạn dưới 0; lề trên 2,5cm, lề dưới 2,4cm, lề phải 2cm, lề trái 3,5cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

3. Các mục và tiểu mục của luận văn, luận án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4) hoặc sau chương đến I., 1., a). Sau mỗi mục lớn phải có ít nhất hai tiểu mục.

Bài Hay  Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Từ A – Z

4. Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình Luận Văn Thạc Sĩ phải theo thứ tự và thống nhất từ đầu đến cuối luận văn, luận án. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.

5. Danh mục tài liệu tham khảo Luận Văn Thạc Sĩ được sắp xếp theo thứ A, B, C… của tên tác giả. Nội dung của mỗi nguồn tài liệu được trình theo cách thức: số thứ tự, tên tác giả, tên công trình (sách/bài báo/đề tài nghiên cứu khoa học – phần này được in nghiêng), nhà xuất bản/tên tạp chí, năm xuất bản/số tạp chí và năm xuất bản, lần tái bản (nếu là sách và nếu có), từ trang… – trang … (nếu là tạp chí).

– Ví dụ đối với tài liệu tham khảo là sách: Pressman, Steven, 50 nhà Kinh tế tiêu biểu, NXB Lao động, Hà Nội 2003, (trích dẫn Pressman 2003)[1].

Bài Hay  Hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp kèm mẫu chi tiết nhất!

– Ví dụ đối với tài liệu tham khảo là bài báo trên tạp chí chuyên ngành: Nguyễn Văn A, Bàn về chính sách cạnh tranh, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số … tháng …/2009, tr. 55 – 60; (trích dẫn Nguyễn Văn A 2009).

6. Việc trích dẫn được thực hiện theo hình thức ghi tên tác giả và năm xuất bản ngay sau nội dung đã tham khảo; ví dụ: Pressman 2003, tr. 18 (trang số phải được ghi khi trích nguyên văn hoặc nội dung mà NCS cho là quan trọng và thuận lợi cho người đọc tra cứu); đối với trích dẫn nguồn từ tạp chí thì không cần ghi trang số), chẳng hạn: Nguyễn Văn A 2009[2].

Nếu trích dẫn nguồn từ trang web thì chỉ trích dẫn những bài có tên tác giả và theo cách thức như đối nguồn từ tạp chí. Danh sách các web (bao gồm cả địa chỉ đường link) được đưa xuống phần cuối của danh mục tài liệu tham khảo.

Bài Hay  Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp

[1] Việc trích nguồn vắn tắt Luận Văn Thạc Sĩ cần phải được ghi chú ở phần cuối của nguồn tài liệu trong danh mục tại liệu và được sử dụng thống nhất trong toàn bộ luận án.

[2] Cách thức trích nguồn trên dựa trên hệ thống trích nguồn của Trường ĐH Harvard, tác giả của luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ có thể tham khảo thêm tại địa chỉ http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm.

Quy Cách Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ

Báo giá dịch vụ viết thuê luận văn

Luận Văn A-Z nhận làm trọn gói dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. Liên hệ ngay dịch vụ viết thuê luận văn của chúng tôi!

UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – BẢO MẬT

Bạn đang xem bài viết: Quy Cách Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment