Print- Cách phát âm mạo từ ‘the’ trong tiếng Anh

HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN – Âm /a:/ và /ʌ/
HỌC PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN – Âm /a:/ và /ʌ/

Cách phát âm mạo từ ‘the’ trong tiếng Anh

Nếu ai hỏi bạn về cách phát âm của mạo từ the thì bạn có thể sẽ chỉ ngẫm nghĩ một chút và dễ dàng nhớ ra ít nhất thì cũng nôm na là the được đọc /ði:/ khi đứng trước một từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và đọc là /ðə/ khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm (m, n, p…). Nhưng…

Nếu ai hỏi bạn về cách phát âm của mạo từ the thì bạn có thể sẽ chỉ ngẫm nghĩ một chút và dễ dàng nhớ ra ít nhất thì cũng nôm na là the được đọc /ði:/ khi đứng trước một từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và đọc là /ðə/ khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm (m, n, p…)

Vậy khi xem các kênh nước ngoài (xem phim hoặc nghe nhạc, tin tức chẳng hạn), bạn có tự hỏi tại sao người nước ngoài lại nói là /ðə/ ONE chứ không phải /ði:/ ONE chưa?

Kiến thức trên chưa hẳn là sai nhưng chưa đầy đủ ý. Chúng ta hãy cùng nhau ôn điểm lại cách phát âm mạo từ rất quen thuộc này một lần nữa nhé!

Với chữ nguyên âm có cách đọc nguyên âm: the answer /’ænsɚ/, the end /end/, the ice /aɪs/, the oak /oʊk/ , the umbrella /ʌm’brelə/…

Với chữ có chữ viết bắt đầu là phụ âm, nhưng ÂM bắt đầu lại là nguyên âm (thường gặp mute h – h câm): the hour /aʊr/, the honest man /ɑ:nɪst/….

Với chữ nguyên âm có cách đọc bắt đầu bằng phụ âm + nguyên âm (thường gặp /ju:/ và /wʌn/ ): the universal remote /,junɪ’vɜsəl/, the United Stated /jʊ’naɪtɪd/, the Europeans /,jʊrə’pi:ən/, the one /wʌn/…

Với chữ phụ âm có cách đọc phụ âm: the book, the can, the video, the house…

A: Do you know who drew that picture? Jim did.

– Teacher: John, can you tell me what did Thomas Edison invent in 1879?

TẶNG VÉ TRỊ GIÁ 500.000Đ THAM DỰ MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN GIỌNG MỸ

Bài Hay  Phát âm tiếng Anh cơ bản - Cách phát âm /θ/ và /ð/ chuẩn quốc tế

Bạn đang xem bài viết: Print- Cách phát âm mạo từ ‘the’ trong tiếng Anh. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment