Power Query – Cách chuyển đổi dữ liệu ngày tháng năm dạng số sang định dạng ngày tháng năm

Hướng dẫn Len và Hàm chuyển đổi TEXT sang NGÀY THÁNG NĂM SIÊU XỊN với Data Your Life!
Hướng dẫn Len và Hàm chuyển đổi TEXT sang NGÀY THÁNG NĂM SIÊU XỊN với Data Your Life!

Power Query – Cách chuyển đổi dữ liệu ngày tháng năm dạng số sang định dạng ngày tháng năm

Bài viết này hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu ngày tháng năm đang được định dạng kiểu dữ liệu dạng số (Number) sang định dạng Date (ngày tháng năm).

Ví dụ: ta có dữ liệu ngày đang định dạng dưới dạng số như sau:

Vấn đề:

Do Power Query hiểu đây là dạng số hoặc định dạng bất kỳ (any) nên khi chuyển trực tiếp cột ISO Date sang dạng Date sẽ gặp lỗi như sau:

Để xử lý vấn đề trên. Cần chuyển cột ISO Date sang dạng Text trước, như hình bên dưới:

Bài Hay  Cách chuyển text sang ngày tháng Excel, text sang date

Sau đó chuyển đổi cột ISO Date sang dạng Date. Xuất hiện bảng Change Column Type, chọn Add new step để thêm bước định dạng dữ liệu mới:

Kết quả sau khi thực hiện:

Trên đây là một ví dụ về định đạng dữ liệu ngày dưới dạng số (Number) hoặc văn bản (Text), ngoài ra còn rất nhiều dữ liệu dạng ngày đang được định dạng dưới dạng văn bản (Text) với các cú pháp định dạng khác nhau, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý định dạng dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Bạn đang xem bài viết: Power Query – Cách chuyển đổi dữ liệu ngày tháng năm dạng số sang định dạng ngày tháng năm. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Hàm DATEVALUE - Hàm chuyển đổi ngày tháng sang dạng số trong Excel

Leave a Comment