Lý thuyết chuyển động thẳng đều>

Game nó bắt tôi roll tới chết với 3 cái lõi ma quỷ lấy top 1 mãn nhãn I TFT I
Game nó bắt tôi roll tới chết với 3 cái lõi ma quỷ lấy top 1 mãn nhãn I TFT I

Lý thuyết chuyển động thẳng đều>

I.Đường đi và vận tốc trong chuyển động thẳng đều

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

I – ĐỘ DỜI

\(\Delta x = {x_2} – {x_1}\)

Độ dời = Độ biến thiên tọa độ

= Tọa độ lúc cuối – Tọa độ lúc đầu

– Độ dời không phụ thuộc vào hình dạng của quỹ đạo chuyển động mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và vị trí điểm cuối

– Véctơ \(\overrightarrow {AB} \) gốc tại điểm A hướng về điểm B gọi là véctơ độ dời

II – ĐỘ DỜI VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI

– Quãng đường: là độ dài quỹ đạo chuyển động của vật

– Khi chất điểm chuyển động, quãng đường nó đi được có thể không trùng với độ dời của nó.

III – VẬN TỐC

– Định nghĩa:

Vận tốc là một đại lượng véc tơ, đặc trưng cho sự chuyển động nhanh hay chậm của vật.

+ Vận tốc trung bình

\({v_{tb}} = \frac{{\Delta x}}{{\Delta t}} = \frac{{{x_2} – {x_1}}}{{{t_2} – {t_1}}}\)

Với x1, x2 là tọa độ của chất điểm tại các thời điểm t1và t2.

Bài Hay  Cách viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều hay, chi tiết

Vận tốc trung bình có phương, chiều trùng với phương, chiều của véc tơ độ dời.

Chúng ta phân biệt giữa vận tốc trung bình với tốc độ trung bình (Học từ lớp 7)

Tốc độ trung bình = \(\frac{{{S_1} + {S_2} + …{S_n}}}{{{t_1} + {t_2} + ….{t_n}}}\)

+ Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời tại một thời điểm t đặc trưng cho chiều và độ nhanh chậm của chuyển động tại thời điểm đó.

Khi \(\Delta t \to 0\) thì \(\frac{{\Delta x}}{{\Delta t}} \simeq \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}}\)

Tức là vận tốc tức thời luôn bằng tốc độ tức thời.

IV- CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Định nghĩa

Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng, trong đó chất điểm có vận tốc tức thời không đổi.

Định nghĩa khác: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

– Đặc điểm của chuyển động thẳng đều

+ Quỹ đạo chuyển động: là một đường thẳng

+ Vận tốc chuyển động: không đổi

+ Gia tốc chuyển động: bằng không

– Công thức liên hệ giữa v – s – t của chuyển động thẳng đều

Bài Hay  [SGK Scan] ✅ Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

\(v = \dfrac{s}{t}\)

Trong đó:

+ v: vận tốc của chuyển động thẳng đều

+ s: quãng đường đi được

+ t: thời gian đi hết quãng đường s

2. Phương trình chuyển động thẳng đều

\(x = {x_0} + v(t – {t_0})\)

Trong đó:

+ x: tọa độ của vật tại thời điểm t

+ x0: tọa độ của vật tại thời điểm ban đầu t0

+ v: vận tốc tức thời (gọi tắt là vận tốc) của vật

+ t0: gốc thời gian

+ Để đơn giản: ta chọn gốc thời gian t0 = 0

+ Quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian \(\Delta t\) : \(s = \left| v \right|\Delta t\)

+ Nếu vật chuyển động thẳng và không đổi chiều ta có: \(\Delta x = x – {x_0} = s\)(độ dời bằng quãng đường)

+ Dấu của vận tốc phụ thuộc vào chiều dương mà ta chọn, nếu vật chuyển động cùng chiều dương \(v > 0\) , vật chuyển động ngược chiều dương \(v < 0\).

V- ĐỒ THỊ CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Đồ thị tọa độ theo thời gian (x – t)

\(x = {x_0} + vt\) dạng đồ thị giống đồ thị của hàm số \(y = ax + b\)

Độ dốc của đường thẳng:

\(tag\alpha = \dfrac{{x – {x_0}}}{t} = v\)

2. Đồ thị vận tốc theo thời gian (v – t)

Bài Hay  Bài tập đồ thị của chuyển động thẳng đều

Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc không thay đổi \(v = {v_0}\)

Đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian là một đường thẳng song song với trục thời gian.

Sơ đồ tư duy về chuyển động thẳng đều – Vật lí 10

  • Câu C1 trang 12 SGK Vật lý 10
  • Bài 1 trang 15 SGK Vật lí 10
  • Bài 2 trang 15 SGK Vật lí 10
  • Bài 3 trang 15 SGK Vật lí 10
  • Bài 4 trang 15 SGK Vật lí 10

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

  • Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 – 2021 trường THPT Đoàn Thượng
  • Giải đề thi học kì 2 lý lớp 10 năm 2020 – 2021 trường THCS &THPT Tạ Quang Bửu
  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 10 – Đề số 03 có lời giải chi tiết
  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 10 – Đề số 02 có lời giải chi tiết
  • Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 10 – Đề số 01 có lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài viết: Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment