Lí thuyết, bài tập quan hệ vuông góc có lời giải – Nguyễn Tài Chung

Nhạc Baroque Giúp Bạn Tập Trung Học Tập Và Làm Việc – Nhạc Lofi Chill Không Lời Thư Giãn Nhẹ Nhàng
Nhạc Baroque Giúp Bạn Tập Trung Học Tập Và Làm Việc – Nhạc Lofi Chill Không Lời Thư Giãn Nhẹ Nhàng

Chuyên đề Lí thuyết, Bài tập quan hệ vuông góc có lời giải của tác giả Nguyễn Tài Chung, dài 232 trang với đầy đủ các nội dung ở Hình học l…

Chuyên đề Lí thuyết, Bài tập quan hệ vuông góc có lời giải của tác giả Nguyễn Tài Chung, dài 232 trang với đầy đủ các nội dung ở Hình học lớp 11 chương 3 – Vectơ trong không quan, Quan hệ vuông góc trong không gian.
+ Dạng 1. Chứng minh các đẳng thức vectơ. Biểu thị một vectơ theo các vectơ không đồng phẳng.
+ Dạng 2. Xác định vị trí các điểm thỏa điều kiện vectơ, chứng minh các điểm trùng nhau, các điểm thẳng hàng.
+ Dạng 3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng. Chứng minh bốn điểm cùng nằm trong một mặt phẳng, đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Dạng 4. Dùng vectơ để chứng minh đẳng thức về độ dài.
Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc.
+ Dạng 5. Tính góc α giữa hai đường thẳng a và b.
+ Dạng 6. Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.
+ Dạng 7. Chứng minh đường thẳng a vuông góc với mp(P).
+ Dạng 8. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.
+ Dạng 9. Dựng mặt phẳng (P) qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d.
+ Dạng 10. Dựng đường thẳng đi qua một điểm A cho trước và vuông góc với mặt phẳng (P) cho trước. Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
+ Dạng 11. Xác định góc φ (với 00 ≤ φ ≤ 900) giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P).
Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc.
+ Dạng 12. Xác định góc giữa hai mặt phẳng. Diện tích hình chiếu của một đa giác.
+ Dạng 13. Chứng minh hai mặt phẳng (P) và (P’) vuông góc với nhau.
+ Dạng 14. Cho trước mặt phẳng (Q) và đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (Q). Xác định mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a và (P)⊥(Q).
+ Dạng 15. Xác định chân đường vuông góc hạ từ một điểm xuống một mặt phẳng: Cho mặt phẳng (P) và điểm M không thuộc mặt phẳng đó. Xác định hình chiếu của M trên (P).
Bài 5. Khoảng cách.
+ Dạng 16. Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng ∆.
+ Dạng 17. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P).
+ Dạng 18. Dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khoảng cách giữa hai đường thẳng.

Bài Hay  Bài giảng về chủ đề Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Các dạng toán vectơ trong không gian – quan hệ vuông góc:

Bài 1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ.

+ Dạng 1. Chứng minh các đẳng thức vectơ. Biểu thị một vectơ theo các vectơ không đồng phẳng.

+ Dạng 2. Xác định vị trí các điểm thỏa điều kiện vectơ, chứng minh các điểm trùng nhau, các điểm thẳng hàng.

+ Dạng 3. Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng. Chứng minh bốn điểm cùng nằm trong một mặt phẳng, đường thẳng song song với đường thẳng, đường thẳng song song với mặt phẳng.

+ Dạng 4. Dùng vectơ để chứng minh đẳng thức về độ dài.

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc.

+ Dạng 5. Tính góc α giữa hai đường thẳng a và b.

+ Dạng 6. Chứng minh hai đường thẳng a và b vuông góc với nhau.

+ Dạng 7. Chứng minh đường thẳng a vuông góc với mp(P).

+ Dạng 8. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.

Bài Hay  Bài toán góc trong không gian

+ Dạng 9. Dựng mặt phẳng (P) qua điểm O và vuông góc với đường thẳng d.

+ Dạng 10. Dựng đường thẳng đi qua một điểm A cho trước và vuông góc với mặt phẳng (P) cho trước. Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

+ Dạng 11. Xác định góc φ (với 00 ≤ φ ≤ 900) giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P).

Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc.

+ Dạng 12. Xác định góc giữa hai mặt phẳng. Diện tích hình chiếu của một đa giác.

+ Dạng 13. Chứng minh hai mặt phẳng (P) và (P’) vuông góc với nhau.

+ Dạng 14. Cho trước mặt phẳng (Q) và đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (Q). Xác định mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a và (P)⊥(Q).

+ Dạng 15. Xác định chân đường vuông góc hạ từ một điểm xuống một mặt phẳng: Cho mặt phẳng (P) và điểm M không thuộc mặt phẳng đó. Xác định hình chiếu của M trên (P).

Bài Hay  Khoảng cách từ 1 điểm đến một đường thẳng Công thức và cách tính - Toán 10 chuyên đề

Bài 5. Khoảng cách.

+ Dạng 16. Tính khoảng cách từ M đến đường thẳng ∆.

+ Dạng 17. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P).

+ Dạng 18. Dựng đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khoảng cách giữa hai đường thẳng.

Mục lục chi tiết của tài liệu

Một số trang của tài liệu

File PDF đầy đủ

Theo Nguyễn Tài Chung. Người đăng: Tố Uyên.

Bạn đang xem bài viết: Lí thuyết, bài tập quan hệ vuông góc có lời giải – Nguyễn Tài Chung. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment