Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5

TIN HỌC 5 | LOGO RÙA | BÀI 5 HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG
TIN HỌC 5 | LOGO RÙA | BÀI 5 HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, MỞ RỘNG

Lệnh vẽ hình lục giác trong logo

Giải Tin học 3: bài bác 3. Thủ tục trong biệu tượng công ty (tiếp)

Bài thực hành 1 trang 107 SGK Tin học 5

Sử dụng hai loại lệnh tiếp sau đây để viết giấy tờ thủ tục vẽ một hình lục giác. Chọn lại nét bút, màu cây bút và cần sử dụng thêm lệnh CS trước mỗi lần tiến hành thủ tục

HT

REPEAT 6

*

Lời giải

– giấy tờ thủ tục Lucgiac:

*

Bài thực hành thực tế 2 trang 107 SGK Tin học 5

Sử dụng hai mẫu lệnh dưới đây để viết giấy tờ thủ tục vẽ cái khăn thêu. Chọn lại đường nét bút, màu cây viết và dùng thêm lệnh CS trước từng lần thực hiện thủ tục

HT

Bài Hay  Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 120 sách hướng dẫn học tin học 4

REPEAT 8

*

Lời giải

– thủ tục khantheu:

*

Bài thực hành 3 trang 108 SGK Tin học 5

a) Hãy khởi hễ Logo, viết giấy tờ thủ tục vẽ một hình ngũ giác, biến hóa nét bút, màu bút, thực hiện thủ tục này vài ba lần.
Bạn đang xem: Lệnh vẽ hình lục giác trong logo

b) Viết giấy tờ thủ tục thứ hai để vẽ mẫu khăn thêu trong đó có áp dụng câu lệnh vẽ hình ngũ giác sinh sống câu trên.
Xem thêm: Hướng Chuồng Phải Đạt Những Yêu Cầu Nào? Hướng Chuồng Phải Đạt Những Yêu Cầu

Lời giải

a) giấy tờ thủ tục ngugiac:

*

b) giấy tờ thủ tục chieckhantheu:

*

Bài thực hành 4 trang 110 SGK Tin học 5

Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi rượu cồn Logo, mở một tệp lịch trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc1.lgo) bằng phương pháp gõ lệnh (Load “Baihoc1.lgo). Xem ngôn từ và giải pháp sắp xếp những thủ tục vào tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một giấy tờ thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và khắc ghi tệp với thương hiệu cũ. (Chú ý: né mở các tệp liên tiếp).
Xem thêm: Soạn Bài Phong Cảnh Đền Hùng Tiếng Việt 5 Tập 2, Tập Đọc: Phong Cảnh Đền Hùng

Bài Hay  Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5

Lời giải

– Kết quả:

*

Bài thực hành thực tế 5 trang 110 SGK Tin học 5

Hãy bắt đầu một phiên thao tác mới: Khởi hễ Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc2.lgo) bằng phương pháp chọn file -> Load… cùng tìm tệp trong hành lang cửa số Open. Xem nội dung và biện pháp sắp xếp các thủ tục vào tệp này bằng phương pháp nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một giấy tờ thủ tục mới, triển khai thủ tục này và đánh dấu tệp với thương hiệu cũ.

Bạn đang xem bài viết: Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment