Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5

Vẽ ngũ giác đều bằng thước thẳng và compa|Guide drawing pentagons with straight ruler and compass
Vẽ ngũ giác đều bằng thước thẳng và compa|Guide drawing pentagons with straight ruler and compass

Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo

Giải Tin học 3: Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)

Bài thực hành 1 trang 107 SGK Tin học 5

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ một hình lục giác. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 6

Lời giải

– Thủ tục Lucgiac:

Bài thực hành 2 trang 107 SGK Tin học 5

Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ chiếc khăn thêu. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 8

Lời giải

– Thủ tục khantheu:

Bài thực hành 3 trang 108 SGK Tin học 5

Bài Hay  Hướng dẫn chi tiết cách vẽ ngũ giác đều

a) Hãy khởi động Logo, viết thủ tục vẽ một hình ngũ giác, thay đổi nét bút, màu bút, thực hiện thủ tục này vài lần.
Bạn đang xem: Lệnh vẽ hình lục giác trong logo

b) Viết thủ tục thứ hai để vẽ chiếc khăn thêu trong đó có sử dụng câu lệnh vẽ hình ngũ giác ở câu trên.
Xem thêm: Hướng Chuồng Phải Đạt Những Yêu Cầu Nào? Hướng Chuồng Phải Đạt Những Yêu Cầu

Lời giải

a) Thủ tục ngugiac:

b) Thủ tục chieckhantheu:

Bài thực hành 4 trang 110 SGK Tin học 5

Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc1.lgo) bằng cách gõ lệnh (Load “Baihoc1.lgo). Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ. (Chú ý: Tránh mở nhiều tệp liên tiếp).
Xem thêm: Soạn Bài Phong Cảnh Đền Hùng Tiếng Việt 5 Tập 2, Tập Đọc: Phong Cảnh Đền Hùng

Bài Hay  Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 120 sách hướng dẫn học tin học 4

Lời giải

– Kết quả:

Bài thực hành 5 trang 110 SGK Tin học 5

Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc2.lgo) bằng cách chọn File -> Load… và tìm tệp trong cửa sổ Open. Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ.

Bạn đang xem bài viết: Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment