Kiểm tra năm nhuận (Leap year)

Công thức và hướng dẫn xác định năm nhuận trong Excel
Công thức và hướng dẫn xác định năm nhuận trong Excel

Kiểm tra năm nhuận (Leap year)

Bài toán kinh điển trong lập trình

Danh sách bài học

Kiểm tra năm nhuận (Leap year)

Kiểm tra năm nhuận (Leap year)

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:

Mô tả bài toán

Cho số nguyên dương n, kiểm tra n có là năm nhuận hay không. Mở rộng cho chức năng tìm năm nhuận giữa 2 mốc thời gian.

Ví dụ:

  • Input:
    • Starting year: 2000
    • Ending year: 2016
  • Output:
    • 2000, 2004, 2012, 2016

Hướng dẫn

Định nghĩa

Năm nhuận là:

  • Năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.
  • Hoặc năm chia hết cho 400.
Bài Hay  Cách tính số năm nhuận trong một khoảng thời gian cho trước

Ví dụ: 1800 không phải năm nhuận, 2000 là năm nhuận.

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

Source code tham khảo

Header.h

// Header.h #ifndef _HEADER_ #define _HEADER_ bool laNamNhuan(int nInput); void inNamNhuanGiuaHaiMocThoiGian(int nStart, int nEnd); #endif // _HEADER_

Source.cpp

// Source.cpp #include <iostream> #include "Header.h" using namespace std; int main() { int nStartYear, nEndYear; cout << "Enter the starting year: "; cin >> nStartYear; cout << "Enter the ending year: "; cin >> nEndYear; cout << "Leap year: " << endl; inNamNhuanGiuaHaiMocThoiGian(nStartYear, nEndYear); return 0; } // Kiểm tra năm nhuận bool laNamNhuan(int nInput) { if ((nInput % 4 == 0 && nInput % 100 != 0) || nInput % 400 == 0) { return true; } return false; } // In năm nhuận giữa 2 mốc thời gian void inNamNhuanGiuaHaiMocThoiGian(int nStart, int nEnd) { for (int i = nStart; i <= nEnd; i++) { if (laNamNhuan(i)) { cout << i << "\t"; } } cout << endl; }

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Bài Hay  Cách tính năm nhuận âm lịch và dương lịch, năm 2022 có nhuận không?

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Nội dung bài viết

Khóa học

Bài toán kinh điển trong lập trình

Tổng hợp những bài toán trong lập trình, ngẫu nhiên từ cơ bản đến nâng cao.

Đánh giá

Bình luận

C#

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace namNhuan { class Program { static void Main(string[] args) { Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8; Console.WriteLine("Chương trình tính năm nhuận"); Console.WriteLine(" *********** "); Console.WriteLine("Bạn muốn kiểm tra hay tìm năm nhuận!"); Console.WriteLine("1. Kiểm tra"); Console.WriteLine("2. Tìm kiếm"); int check = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (check == 1) { Console.WriteLine("Mời bạn nhập năm cần kiểm tra: "); int numCheck = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); if (((numCheck % 4 == 0) & (numCheck % 100 != 0)) || (numCheck % 400 == 0)) { Console.WriteLine("Năm {0} là năm nhuận!", numCheck); } else { Console.WriteLine("Sai!"); } } else { Console.Write("Mời bạn nhập năm bắt đầu: "); int year = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("Mời bạn nhập năm tiếp theo: "); int nextYear = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("Năm nhuận:"); for (int i = year; i < nextYear; i++) { if (((i % 4 == 0) & (i % 4 != 0)) || (i % 400 == 0)) { Console.WriteLine(i); } } } Console.ReadLine(); } } }

Python

def namnhuan(_a,_b): _list = [] for _i in range(_a,_b+1): if (_i % 4 == 0 and _i % 100 != 0) or _i % 400 == 0: _list.append(_i) return _list print(namnhuan(1700,1800))

Bạn đang xem bài viết: Kiểm tra năm nhuận (Leap year). Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Năm nhuận là gì? Cách tính năm nhuận [cập nhập 2023]

Leave a Comment