Khôi phục thư email đã xóa trong Outlook

Gmail Tech Support – HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY LẠI NHỮNG MAIL ĐÃ XÓA TRONG GMAIL
Gmail Tech Support – HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY LẠI NHỮNG MAIL ĐÃ XÓA TRONG GMAIL

Khi bạn vô tình xóa một thư email trong Outlook, bạn có thể khôi phục thư nếu nó vẫn còn trong thư mục Các mục Đã xóa của bạn. Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể khôi phục các mục sau khi thư mục Các mục đã Xóa đã được làm trống.

Bạn có thể khôi phục thư mục đã xóa (cùng với tất cả thư trong đó) nếu thư mục này vẫn nằm trong thư mục Các mục đã Xóa của bạn. Không may là bạn không thể khôi phục thư mục đã bị xóa vĩnh viễn. Nhưng bạn có thể sử dụng các bước trong chủ đề này để khôi phục các thư bên trong một thư mục khi thư mục này đã bị xóa vĩnh viễn.

Lưu ý: Đăng nhập vào Outlook bằng cách sử dụng tài Microsoft 365 cơ quan hoặc trường học của bạn.

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với những gì bạn thấy, có thể bạn đang sử dụng phiên bản Outlook trên web. Hãy thử xem Hướng dẫn dành cho ứng dụng Outlook trên web.

Khi bạn xóa một email, liên hệ, mục lịch hoặc tác vụ, nó sẽ được chuyển vào thư mục Các mục đã xóa. Nếu bạn không nhìn thấy thư trong thư mục Các mục đã xóa, hãy kiểm tra thư mục Email rác. Nội dung của thư mục đã xóa chỉ được nhìn thấy sau khi bạn bung rộng thư mục Các mục đã xóa.

 1. Ở ngăn bên trái, hãy chọn thư mục Các mục đã xóa hoặc Email rác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Thư mục Các mục đã xóa: Chọn thư bạn muốn khôi phục, rồi chọn Khôi phục.

   Lưu ý:

   • Bạn không thể khôi phục thư đã bị xóa khỏi thư mục Các mục đã Xóa của bạn.

   • Chỉ có thể khôi phục thư trong thư mục đã xóa bằng cách chọn Di chuyển đến và chọn một thư mục mà chưa bị xóa.

  • Đối với Outlook for Windows mới, bấm chuột phải vào thư bạn muốn khôi phục, rồi chọn Khôi phục.

  • Thư mục Email Rác: Chọn thư bạn muốn khôi phục, rồi chọn Không phải thư rác.

  • Đối với Outlook for Windows mới, hãy chọn thư bạn muốn khôi phục và chọn Đó không phải là thư rác.

Bài Hay  [HƯỚNG DẪN] Khôi phục thư đã xóa vĩnh viễn trong gmail đơn giản

Nếu bạn không tìm được mục trong thư mục Các mục đã xóa, tiếp theo, bạn sẽ cần tìm ở thư mục Các mục Có thể phục hồi.

 1. Ở ngăn bên trái, chọn thư mục Các mục đã Xóa.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn Phục hồi các mục đã xóa khỏi thư mục này.

 3. Chọn các mục bạn muốn khôi phục, rồi chọn Khôi phục.

Các mục được khôi phục sẽ đi về đâu? Các mục bạn chọn để khôi phục sẽ được khôi phục vào thư mục gốc của chúng nếu có thể. Nếu một thư mục gốc không còn tồn tại, mục sẽ được khôi phục như sau:

 • Thư sẽ đi đến Hộp thư đến của bạn.

 • Mục lịch sẽ đi đến Lịch của bạn.

 • Liên hệ sẽ đi đến thư mục Danh bạ của bạn.

 • Tác vụ sẽ đi đến thư mục Tác vụ của bạn.

Outlook có thể làm trống thư mục Các mục Đã xóa của bạn mỗi lần bạn đăng xuất. Để thay đổi điều này:

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt

  > Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Xử lý các thông báo.

 3. Trong mục Khi đăng xuất, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh Làm trống thư mục mục đã xóa của tôi.

Hướng dẫn dành cho cổ điển Outlook trên web

Khi bạn xóa thư email, liên hệ, mục trên lịch hoặc tác vụ, mục đó sẽ được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa trong hộp thư của bạn. Nếu bạn đang cố gắng tìm thư đã xóa, thư mục Các mục Đã xóa sẽ là nơi đầu tiên cần tìm. Nếu thư nằm ở đó thì bạn có thể phục hồi thư như sau:

 • Trong danh sách thư mục email của bạn, hãy chọn Các mục Đã xóa và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để khôi phục một thư vào thư mục gốc của nó, nhấp chuột phải vào mục rồi chọn Khôi phục.

  • Để khôi phục một thư vào một thư mục khác, nhấp chuột phải vào mục đó rồi chọn Di chuyển > Di chuyển đến thư mục khác. Tiếp theo, xác định vị trí thư mục rồi chọn Di chuyển.

Bài Hay  Khôi phục các mục đã xóa trong Outlook cho Windows

Mẹo: Nếu bạn xóa một thư mục, thư mục này sẽ được di chuyển sang thư mục Các mục Đã xóa và hiển thị dưới dạng thư mục con. Để phục hồi thư mục này (và tất cả các mục bên trong), hãy bấm chuột phải vào thư mục đã xóa, bấm vào Di chuyển, rồi chọn thư mục để di chuyển thư mục này sang.

Nếu bạn không tìm được mục trong thư mục Các mục Đã xóa, tiếp theo, bạn sẽ cần tìm ở thư mục Các mục Có thể phục hồi.

 1. Ở ngăn bên trái của cửa sổ Outlook trên web, chọn thư mục Các mục đã xóa.

 2. Ở phía dưới của cửa sổ, chọn Khôi phục các mục đã xóa.

 3. Chọn mục bạn muốn khôi phục, sau đó chọn Khôi phục từ một trong hai thanh công cụ

  hoặc từ ngăn Đọc.

 4. Trong hộp thoại Khôi phục mục, chọn OK.

Các mục được khôi phục sẽ đi về đâu? Các mục bạn chọn để khôi phục sẽ được khôi phục vào thư mục gốc của chúng nếu có thể. Nếu một thư mục gốc không còn tồn tại, mục sẽ được khôi phục như sau:

 • Thư sẽ đi đến Hộp thư đến của bạn.

 • Mục lịch sẽ đi đến Lịch của bạn.

 • Liên hệ sẽ đi đến thư mục Danh bạ của bạn.

 • Tác vụ sẽ đi đến thư mục Tác vụ của bạn.

Bài Hay  Cách khôi phục email đã xóa trên Gmail, Outlook, Yahoo!Mail

Lưu ý: Bạn cũng có thể xóa các mục hiển thị trong hộp Khôi phục các mục đã xóa. Chọn mục đó rồi nhấp Xóa. Nếu xóa một mục, bạn không thể dùng tính năng Khôi phục các mục đã xóa để khôi phục nó.

Khi bạn xóa thư, trước tiên thư này sẽ được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa. Bạn có thể để thư ở đó cho đến khi bạn loại bỏ chúng hoặc bạn có thể đặt Outlook trên web để tự động làm trống thư mục Các mục Đã xóa mỗi khi bạn đăng xuất.

Để làm trống thư mục Các mục Đã xóa khi bạn đăng xuất:

 1. Chọn Cài đặt

  > Thư > Tùy chọn, mở ngăn Tùy chọn ở bên trái.

 2. Trong mục Thư, chọn Tùy chọn thư.

 3. Chọn hộp kiểm Làm trống thư mục Các mục Đã xóa khi tôi đăng xuất, rồi chọn Lưu.

Chủ đề liên quan

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho Outlook trên web. Nếu bạn không dùng Outlook trên web, chọn từ các chủ đề sau đây để được trợ giúp:

 • Outlook.com: Khôi phục thư đã xóa trong Outlook.com

 • Outlook Web App: Khôi phục các mục đã xóa hoặc email trong Outlook Web App

 • Outlook 2016, Outlook 2013, hoặc Outlook 2010: Khôi phục mục đã xóa trong Outlook cho Windows

Lưu ý: Nếu bạn không chắc chắn bạn đang dùng phiên bản nào của Outlook, xem: Tôi có phiên bản Outlook nào?

Bạn đang xem bài viết: Khôi phục thư email đã xóa trong Outlook. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment