IELTS grammar: Noun Phrases (Cụm danh từ)

Cách NHÌN THẤU bản thân để thay đổi VẬN MỆNH qua DISC | Chánh Kiến – Trần Việt Quân
Cách NHÌN THẤU bản thân để thay đổi VẬN MỆNH qua DISC | Chánh Kiến – Trần Việt Quân

Có những hiện tượng ngữ pháp tuy nhỏ nhưng lại gây ấn tượng rất mạnh cho bài thi IELTS của chúng ta. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thành lập Noun Phrases (Cụm danh từ)- hiện tượng ngữ pháp giúp band điểm IELTS cải thiện rõ rệt. Hãy áp dụng Noun Phrases vào phần thi Speaking để thể hiện cho giám khảo chấm thi thấy kĩ năng của mình nhé!

Noun phrases (Cụm danh từ) và những kiến thức mà bạn cần biết

Cụm danh từ trong tiếng Anh là gì? Là một cụm từ có một danh từ đóng vai trò là thành tố chính, được bổ nghĩa bởi các thành phần bổ nghĩa, đứng trước (gọi là pre-modifiers – tiền bổ ngữ) và/hoặc đứng sau (gọi là post-modifiers – hậu bổ ngữ). Thay vì đặt câu:” She is beautiful and she is gracious” thì chúng ta sẽ có ” This beautiful girl is gracious” (Cô gái này thật tử tế.) .

Như vậy câu của chúng ta vừa ngắn gọn, vừa đủ ý, lại vừa thể hiện được rằng chúng ta có thể xử lí tốt những câu phức tạp.

Ví dụ:

2.1 Cấu trúc 1

– Sử dụng một cụm danh từ sẽ giúp cung cấp thêm thông tin về chủ ngữ (Subject) hoặc tân ngữ (Object) trong câu. Thông tin được thêm vào trong cụm danh từ có thể đứng đằng trước hoặc đằng sau danh từ chính (có thể cả trước và sau) :

Bài Hay  CHUYÊN ĐỀ 12: MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (ADVERBIAL CLAUSES)

Determiner/quantifier + adjective(s) + NOUN + prepositional phrase + relative clause

Tìm hiểu về cấu trúc của cụm danh từ – Noun phrases

Example:

The recent increase of female graduates who have studied technical subjects…

(Sự gia tăng gần đây của sinh viên nữ tốt nghiệp đã học các môn kỹ thuật …)

(The = determiner

recent = adjective

increase = noun

in female graduates = prepositional phrase

who have studied technical subjects = relative clause.)

– Cụm danh từ có thể chứa một, một vài hoặc tất cả các phần này.

– Điều quan trọng mà các bạn cần lưu ý đó là: Hãy xác định nơi bắt đầu và kết thúc của cụm danh từ trong một câu, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ nghĩa của câu hơn. Cách xác định đó là hãy tìm động từ trong câu, những gì đứng đằng trước động từ thì chính là cụm danh từ và những gì đứng đằng sau động từ sẽ là tân ngữ của cụm danh từ đó.

Example:

The recent increase of female graduates who have studied technical subjects has changed the modern job market.

( Noun Phrase & Subject) + (động từ chia ở dạng số ít ,vì chia theo chủ ngữ chính Increase) + (Noun Phrase & Object).

2.2 Cấu trúc 2

The/an + general noun + specific noun

The general noun mô tả các loại, hạng và The specific noun nói rõ hơn về loại, hạng đó.

Example:

The development of scientific analysis

The pattern of marrige statistics

An approach of primary school teachers

The number of male arts students

2.3 Cấu trúc 3

Relative Clauses : Mệnh đề quan hệ giúp cung cấp chi tiết hơn, lấy The subject/noun làm trọng tâm để mô tả.

Bài Hay  PHRASES AND CLAUSES OF CONCESSION (CỤM TỪ VÀ MỆNH ĐỀ CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ) ppt

Example: The experts who advised the government / figures that support the doctors claims.

2.4 Cấu trúc 4

Multiple nouns :Có một vài cụm danh từ có sự kết hợp của các danh từ lại với nhau. Ví dụ cụm danh từ “Female business owners” có cả 3 từ đều là danh từ.

Example:

Community support workers

Women government officials

Exercise 1: Hãy viết lại các phần được gạch chân thành cụm danh từ. Sử dụng cấu trúc The + general noun + specific noun.

Parents can have different views about (1) how their children are educated at primary school depending on whether the child is a boy or girl. Men often think about aspects such as (2) what different activities the boys and girls will do or (3) what space is available for doing physical exercise in the school grounds, whereas women can be more concerned about (4) how many children will be in the same class as their child and (5) what kind of person the teacher is. However, there are many points which concern both parents irrespective of gender, for exapmle,(6) how much money a school spends on facilities and the quality of care which is provided by the staff.

Exercise 2: Phân tích các cụm từ và ghi chức năng của chúng theo mẫu dưới đây

Example:

The / latest / statistics / on gender equality / in the workplace show that in general women receive lower pay than men

= determiner + adjective + noun + prepositional phrase + prepositional phrase

1. A large audience of dedicated fans went to the world championships.

2. The politician who had proposed new laws on paternity rights won the election.

Bài Hay  Tất tần tật về mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

3. The development of language skills in boys and girls interests psychologists.

4. The latest figures from the Driving Standards Agency state that women cause fewer accidents.

5. Gender intelligence stereotypes have changed in recent decades.

6. Men who decide to give up work to bring up their children are in the minority.

____ ĐÁP ÁN _____

Exercise 1:

1. the education of their children

2. the range/type of activities for boys and girls

3. the availability/amount of space for physical exercise

4. the amount/number of children in a class OR the size of classes

5. the personality/character of the teacher

6. the sum/amount of money spent on facilities

Exercise 2:

1. A large audience of dedicated fans went to the world championships.

= determiner + adjective + noun + prepositional phrase.

2. The politician who had proposed new laws on paternity rights won the election.

= determiner + adjective + noun + relative clause

3. The development of language skills in boys and girls interests psychologists.

= determiner + general noun + specific noun + prepositional phrase

4. The latest figures from the Driving Standards Agency state that women cause fewer accidents.

= determiner + adjective + noun + prepositional phrase

5. Gender intelligence stereotypes have changed in recent decades.

= noun + noun + noun

6. Men who decide to give up work to bring up their children are in the minority.

= noun + relative clause

(Nguồn: Sách Collins English for Exams – Grammar for IELTS của Fiona Aish & Jo Tomlinson)

Bạn đang xem bài viết: IELTS grammar: Noun Phrases (Cụm danh từ). Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment