Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp

Hướng dẫn làm LUẬN VĂN – tiểu luận – ĐỒ ÁN tốt nghiệp trong word FULL
Hướng dẫn làm LUẬN VĂN – tiểu luận – ĐỒ ÁN tốt nghiệp trong word FULL

Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ giúp cho các bạn biết cách trình bày khóa luận tốt nghiệp, kết cấu nội dung của khóa luận tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này. | HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP I. Quy cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp được đánh máy trên giấy trắng khổ A4. + Định dạng trang: – Lề trên: 3,0 cm – Lề dưới: 2,5 cm – Lề trái: 3,5 cm – Lề phải: 2,0 cm + Font chữ “Times New Roman” in thường, cỡ chữ 14, giãn dòng Multiple + Đầu trang (Header and Footer) có ghi: Báo cáo thực tập tốt nghiệp – Họ và tên SV, lớp + Đồ án tốt nghiệp được đóng bìa mica + Bìa Đồ án tốt nghiệp trình bày theo mẫu kèm theo bản hướng dẫn này II. Quy định về kết cấu của Khóa luận tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp trình bày bao gồm các phần sau Phần I: Mở đầu Phần II: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước Phần III: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Phần IV: Kết quả và thảo luận Phần V: Kết luận và đề nghị Phần VI. Tài liệu tham khảo: Phần I: Mở đầu . Tên đề tài: Trình bày trong một câu, có thể có mệnh đề phụ nhưng súc tích phải phản ánh được nội dung chủ yếu của đề tài. Hạn chế tên dài quá 4 dòng. Hạn chế việc dùng dấu chấm phẩy“;” . Đặt vấn đề: Trình bày thật cô đọng nhưng rõ ràng và có sức thuyết phục vì sao lại tiến hành đề tài này (như xuất phát từ những đòi hỏi nào của thực tế sản xuất, của khoa học, của đời sống ). Qua phần đặt vấn đề thấy được ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiến của đề tài. . Mục đích, yêu cầu: + “Mục đích nghiên cứu” cần viết tiến hành nghiên cứu đề tài để làm gì? Phục vụ cho khoa học hay thực tiễn ở khía cạnh nào? (Nên viết trong phạm vi một đoạn văn) + “Yêu cầu” cần viết cụ thể làm những việc gì để thực hiện mục đích đề ra. Từng yêu cầu bắt đầu bằng các gạch đầu dòng. Số lượng và nội dung các yêu cầu đề ra phải khả thi, phù hợp với khả năng và thời lượng cho phép đối với sinh viên trong thời gian làm thực tập tốt nghiệp. (Số lượng vừa phải là 3 – 4 yêu cầu.) Phần II: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước Tình hình nghiên cứu trong .

Bài Hay  Cách Trình Bày Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học Chi Tiết Từ A – Z

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment