Hướng dẫn tự động forward mail trên Outlook – Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

Gửi email tự động đến nhiều người có đính kèm file (Siêu hay)
Gửi email tự động đến nhiều người có đính kèm file (Siêu hay)

Article ID: 545

Cập nhật gần nhất: 20 Th06, 2020

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn cách forward tự động các mail đến sang một hoặc nhóm người sử dụng khác.

– Tại trang chính của Outlook, chọn FIle để mở ra trang cài đặt. Chọn Info và click tiếp vào Rules and Alerts.

– Tại bảng Rules and Alerts mở ra, chọn New Rule để tạo một quy tắc mới.

– Tại bảng Rules Wizard hiện ra, Chọn Apply rule on messages i receive (áp dụng quy tắc cho thư tôi nhận được).

Nếu bạn muốn áp dụng quy tác cho thư mình gửi đi, có thể chọn Apply rule on messages i sent

– Cửa sổ mới hiện ra và hỏi bạn có muốn tạo điều kiện cho quy tắc hay không. Nếu bạn muốn tất cả thư đến đều được forward, bỏ qua các điều kiện hày và nhấn Next.

– Cửa sổ tiếp theo hỏi bạn muốn làm gì với tin nhắn đến. Chọn forward it to people or public group ở step 1, và click để tùy chỉnh people or public group ở step 2.

– Tại bảng Rules Address hiện ra, điền địa chỉ email mà bạn muốn forward sang, sau đó nhấn OK

– Cửa sổ mới hiện ra hỏi bạn có muốn tạo ngoại lệ cho một số email mong muốn hay không. Nếu không, bạn bỏ qua và nhấn Next

– Trước khi Finish rule Setup, hãy nhớ rằng bạn đã chọn vào Turn on this rule

Hoàn thành! Vậy là những mail đến của bạn sẽ được tự động forward sang email mà bạn chỉ định trước đó.

Would you please tell us how we can improve it?

Nếu muốn, bạn có thể để lại comment vào bên dưới

Please report the article inaccuracies, grammatical errors, etc.

Article ID: 545

Cập nhật gần nhất: 20 Th06, 2020

Lần sửa đổi: 1

Lượt xem: 0

Tags

Bài Hay  Mẹo đặt lịch hoặc trì hoãn việc gửi email trong Outlook

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn tự động forward mail trên Outlook – Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment