Hướng dẫn chi tiết cách vẽ ngũ giác đều

Sử dụng lệnh lặp (Repeat) trong logo để vẽ hình phi tiêu và 10 hình ngũ giác.
Sử dụng lệnh lặp (Repeat) trong logo để vẽ hình phi tiêu và 10 hình ngũ giác.

Hình ngũ giác đều là một đa giác có 5 cạnh bằng nhau và các cạnh liền kề sẽ tạo thành một góc có số đo là 1080. Do vậy so với những đa giác đều khác thì hình ngũ giác đều có các vẽ đặc biệt hơn và cần phải lưu ý nhiều hơn thì mới vẽ được hình đúng chuẩn. Bài viết dưới đây hướng dẫn bạn cách vẽ ngũ giác đều đơn giản bằng compa.

Mục lục

 • Cách vẽ ngũ giác đều bằng compa
  • Cho đường tròn tâm O
  • Vẽ 1 đường kính MN bất kỳ
  • Vẽ đường kính PQ, PQ vuông góc với MN
  • Vẽ đường tròn tâm M, bán kính MO. Đường tròn này cắt đường tròn tâm O tại R và S
  • Kẻ RS, RS cắt MN tại H
  • Đường tròn tâm H, bán kính HP cắt MN tại I và J
  • Đường tròn tâm P bán kính PI cắt đường tròn tâm O tại A và B
  • Đường tròn tâm P bán kính PJ cắt đường tròn tâm O tại C và D
  • Nối năm điểm A; P; B; D; C ta được 1 ngũ giác đều

Cách vẽ ngũ giác đều bằng compa

Cho đường tròn tâm O

Ảnh 1: Dùng compa vẽ đường tròn tâm O

Bài Hay  Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Vẽ 1 đường kính MN bất kỳ

Ảnh 2: Vẽ đường kính MN bất kỳ của đường tròn tâm O

Vẽ đường kính PQ, PQ vuông góc với MN

Ảnh 3: Vẽ đường kính PQ vuông góc với đường kính MN

Vẽ đường tròn tâm M, bán kính MO. Đường tròn này cắt đường tròn tâm O tại R và S

Ảnh 4: Đường tròn tâm M cắt đường tròn tâm O tại R và S

Kẻ RS, RS cắt MN tại H

Ảnh 5: RS cắt MN tại H

Đường tròn tâm H, bán kính HP cắt MN tại I và J

Ảnh 6: Vẽ đường tròn tâm H

Đường tròn tâm P bán kính PI cắt đường tròn tâm O tại A và B

Ảnh 7: Vẽ đường tròn tâm P bán kính PI cắt đường tròn tâm O tại A và B

Đường tròn tâm P bán kính PJ cắt đường tròn tâm O tại C và D

Ảnh 8: Đường tròn tâm P bán kính PJ cắt đường tròn tâm O tại C và D

Nối năm điểm A; P; B; D; C ta được 1 ngũ giác đều

Bài Hay  Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5

Ảnh 9: Nối 5 điểm A. P, B, D, C ta sẽ được 1 ngũ giác đều

Như vậy chỉ cần dùng thước và compa là đã có thể vẽ được hình ngũ giác đều. Hy vọng với những bước mà GSTC online chia sẻ trên đây có thể giúp các bạn nắm được cách vẽ ngũ giác đều và áp dụng một cách nhanh nhất.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn chi tiết cách vẽ ngũ giác đều. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment