Hướng dẫn các cách khóa màn hình máy tính nhanh nhất

Cách mở máy tính khi Quên Mật Khẩu Win 11. Gọi Zalo O8524O118O để MỞ MÁY TÍNH Khi Bị Quên MK
Cách mở máy tính khi Quên Mật Khẩu Win 11. Gọi Zalo O8524O118O để MỞ MÁY TÍNH Khi Bị Quên MK

ï»ż

Trong quá trình sá» dỄng laptop, Äôi khi báșĄn pháșŁi rá»i máy tính trong má»t khoáșŁng thá»i gian. Äá» ÄáșŁm báșŁo các thông tin riêng tÆ° của báșĄn trong máy tính luôn ÄÆ°á»Łc báșŁo máșt thì viá»c cài Äáș·t khóa màn hình máy tính là Äiá»u ráș„t cáș§n thiáșżt. Má»i báșĄn theo dõi bài viáșżt dÆ°á»i Äây của Sá»a chữa Laptop 24h .com Äá» biáșżt những cách khóa màn hình máy tính nhanh nháș„t.

Có ráș„t nhiá»u cách Äá» khóa màn hình máy tính laptop, dÆ°á»i Äây là 2 cách nhanh nháș„t Äá» khóa máy tính của báșĄn.

Äá» thá»±c hiá»n ÄÆ°á»Łc viá»c khóa màn hình nhanh chóng, Äáș§u tiên báșĄn pháșŁi thiáșżt láșp máșt kháș©u cho máy tính của báșĄn.

BÆ°á»c 1: Vào Start Menu > Admin > Change Account Settings

BÆ°á»c 2: Trong cá»a sá» Account, chá»n Sign in options > Password > Add

BÆ°á»c 3: Há»p Create a password xuáș„t hiá»n. Gõ máșt kháș©u vào dòng Äáș§u tiên (New password) và gõ láșĄi vào dòng thứ 2 (Confirm password) Äá» máy tính xác minh láșĄi máșt kháș©u mà báșĄn sáșœ Äáș·t. Dòng thứ 3 (Password hint) gõ máșt kháș©u gợi ý Äá» phòng trÆ°á»ng hợp báșĄn quên máșt kháș©u chính. Sau Äó chá»n Next.

BÆ°á»c 4: Chá»n Finish Äá» hoàn táș„t quá trình cài Äáș·t máșt kháș©u cho máy tính.

á» Windows 8, cách Äáș·t máșt kháș©u tÆ°ÆĄng tá»± nhÆ° Windows10. Nó chá» khác á» bÆ°á»c Äáș§u tiên, cỄ thá» nhÆ° sau:

BÆ°á»c 1: Báș„m tá» hợp phím Windows + I > Change PC settings

BÆ°á»c 2: Chá»n Accounts.

BÆ°á»c 3: Chá»n Sign-in options

BÆ°á»c 4: Làm giá»ng cách Äáș·t máșt kháș©u cho máy tính trên há» Äiá»u hành Windows 10

Bài Hay  Cách cài màn hình khóa cho Win 10 cho người mới

BÆ°á»c 1: Má» Control Panel trong thanh Menu Start lên

BÆ°á»c 2: Chuyá»n sang cháșż Äá» Large Icon. Kéo xuá»ng chá»n User Account

BÆ°á»c 3: Chá»n Create a new password

BÆ°á»c 4: TáșĄi cá»a sá» má»i, báșĄn Äiá»n máșt kháș©u của báșĄn vào 2 dòng Äáș§u tiên, dòng thứ 3 là máșt kháș©u gợi ý báșĄn có thá» Äiá»n hoáș·c không cĆ©ng ÄÆ°á»Łc. Sau Äó chá»n Create password Äá» hoàn táș„t quá trình Äáș·t máșt kháș©u cho máy tính

BÆ°á»c 1: Má» Control Panel trong Menu Start

BÆ°á»c 2: Chá»n User Account

BÆ°á»c 3: Trong cá»a sá» User Account, chá»n vào tài khoáșŁn mà báșĄn muá»n Äáș·t máșt kháș©u hoáș·c Change an account.

BÆ°á»c 4: Chá»n Create a password

BÆ°á»c 5: Nháșp máșt kháș©u mà báșĄn muá»n Äáș·t vào 2 dòng Äáș§u tiên, dòng thứ 3 là máșt kháș©u gợi ý. Sau Äó chá»n Create Password Äá» hoàn táș„t.

BÆ°á»c 6: Windows sáșœ ÄÆ°a ra câu há»i há»i báșĄn có muá»n táșĄo sá»± khác biá»t cho tài khoáșŁn không. Náșżu có thì chá»n Yes, Make Private và những ngÆ°á»i sá» dỄng tài khoáșŁn phỄ sáșœ không tháș„y ÄÆ°á»Łc các táșp tin của báșĄn. Náșżu không muá»n tháșż thì chá»n No.

Có thá» báșĄn quan tâm: HÆ°á»ng dáș«n cách thiáșżt láșp phím táșŻt khóa nhanh màn hình Mac OS X

Cách làm thủ công này ráș„t dá» nhá» và phù hợp vá»i nhiá»u há» Äiá»u hành Windows khác nhau.

Khi báșĄn Äang á» màn hình làm viá»c, há»c táșp báșĄn có thá» nháș„n tá» hợp phím Windows + L, màn hình khóa sáșœ xuáș„t hiá»n ngay láșp tức. NhÆ° váșy chá» máș„t 1s báșĄn Äã có thá» khóa nhanh màn hình máy tính của mình.

Má»t cá»a sá» Pop – up sáșœ xuáș„t hiá»n sau khi báșĄn nháș„n tá» hợp phím Ctrl + Alt + Del. BáșĄn tiáșżp tỄc chá»n Lock Äá» khóa khóa máy Win 10. Cuá»i cùng, chá»n Start á» góc trái màn hình, chá»n biá»u tÆ°á»Łng ngÆ°á»i dùng và chá»n Lock. Ngay lúc Äó màn hình tính của báșĄn sáșœ ÄÆ°á»Łc khóa.

Bài Hay  Hướng dẫn cách khóa màn hình trên máy tính bảng ASUS FONEPAD

LÆ°u ý: PhÆ°ÆĄng pháp này có thá» không hoáșĄt Äá»ng Äá»i vá»i Windows XP.

Ngoài phÆ°ÆĄng pháp khóa màn hình thủ công nhÆ° Äã ká» trên, báșĄn có thá» tham kháșŁo các phÆ°ÆĄng pháp khóa màn hình tá»± Äá»ng cho các loáșĄi Windows sau Äây.

BÆ°á»c 1: Nháș„p chuá»t pháșŁi vào báș„t kỳ Äâu trên màn hình laptop và nháș„p vào Properties

BÆ°á»c 2: Chá»n Screen Saver

BÆ°á»c 3: Chá»n há»p On resume, display logon screen

BÆ°á»c 4: Trong há»p Wait nháșp sá» phút chá» trÆ°á»c khi khóa màn hình

BÆ°á»c 5: Báș„m OK

Thá»±c hiá»n xong 5 bÆ°á»c trên là báșĄn Äã hoàn táș„t quy trình khóa màn hình máy tính cho há» Äiá»u hành Windows XP và Windows Vista nhanh chóng.

BÆ°á»c 1: Má» Control Panel trong Menu Start.

BÆ°á»c 2: Nháș„p vào Personalization, tiáșżp tỄc chá»n Screen Saver.

BÆ°á»c 3: Trong há»p Wait, chá»n thá»i gian chá» trÆ°á»c khi màn hình ÄÆ°á»Łc khóa, có thá» chá»n 15 phút (hoáș·c ít hÆĄn).

BÆ°á»c 4: Báș„m chá»n On resume, display logon screen và nháș„n OK Äá» káșżt thúc quá trình khóa màn hình máy tính táșĄm thá»i.

Ngoài cách khóa màn hình thủ công báș±ng phím táșŻt Windows + L, máy tính sá» dỄng há» Äiá»u hành Windows 8/8.1 cĆ©ng có cách khóa màn hình khác ráș„t ÄÆĄn giáșŁn ÄÆ°á»Łc thá»±c hiá»n qua các bÆ°á»c sau Äây:

BÆ°á»c 1: Trên thanh tìm kiáșżm, báșĄn gõ tìm cỄm từ system và chá»n Settings.

BÆ°á»c 2: BáșĄn tiáșżp tỄc nháș„n chá»n Lock the computer when I leave it alone for a period of time.

BÆ°á»c 3: Sau khi hoàn thành bÆ°á»c 2, má»t há»p thoáșĄi Screen saver setting xuáș„t hiá»n. TáșĄi Äây, báșĄn nhìn tháș„y mỄc Screen saver, báșĄn lá»±a chá»n loáșĄi trình báșŁo vá» màn hình và nháș„n OK.

Bài Hay  Hướng dẫn cách khóa máy tính tự động trên Windows 10

Chá» vá»i 3 bÆ°á»c ÄÆĄn giáșŁn báșĄn Äã có thá» khóa màn hình laptop nhanh chóng và rá»i Äi mà váș«n ÄáșŁm báșŁo thông tin trong máy tính ÄÆ°á»Łc an toàn.

Vá»i há» Äiá»u hành Windows 10 caÌc bÆ°á»c Äá» thá»±c hiá»n Lockscreen Windows 10 nhÆ° sau:

BÆ°á»c 1: Trong há»p thoáșĄi Run, báșĄn gõ control desk.cpl,,@screensaver Äá» có thá» má» há»p thoáșĄi cài Äáș·t cháșż Äá» màn hình. Hoáș·c báșĄn có thá» lá»±a chá»n má»t phÆ°ÆĄng thức khác cĆ©ng Äá» má» há»p thoáșĄi cài Äáș·t là nháș„n chá»n Settings app, tiáșżp tỄc nháș„n chá»n Personalization và cuá»i cùng là chá»n Screen saver settings.

BÆ°á»c 2: Khi há»p thoáșĄi ÄÆ°á»Łc má», báșĄn chá»n thá»i gian máy tá»± Äá»ng khóa (thÆ°á»ng sáșœ cài Äáș·t là 1 phút), tick chá»n vào ô On resume, display logon screen và cuá»i cùng là nháș„n OK Äá» hoàn thành cài Äáș·t tá»± Äá»ng khóa màn hình Win 10.

Vá»i báș„t kỳ há» Äiá»u hành nào thì cĆ©ng có cách khóa màn hình nhanh chóng. BáșĄn có thá» lá»±a chá»n cách làm nào mà báșĄn cáșŁm tháș„y phù hợp nháș„t, nhanh nháș„t vá»i há» Äiá»u hành báșĄn Äang dùng nhé!

Giá»i thiá»u vá» há» thá»ng Sá»a chữa Laptop 24h .com

Trên Äây là các cách khóa màn hình máy tính mà Sá»a chữa Laptop 24h .com giá»i thiá»u Äáșżn báșĄn. Vá»i các cách khóa màn hình này, báșĄn sáșœ không pháșŁi máș„t công táșŻt máy và báșt láșĄi khi muá»n sá» dỄng. Äá»ng thá»i những thông tin quan trá»ng trong máy tính của báșĄn sáșœ ÄÆ°á»Łc báșŁo vá» an toàn.

Tin hot

TháșŁo luáșn nhiá»u

Äáș·t lá»ch

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn các cách khóa màn hình máy tính nhanh nhất. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment