Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 120 sách hướng dẫn học tin học 4

SCRATCH:TIN HỌC TRẺ, Cách vẽ hình tam giác, hình vuông,ngũ giác,lục giác,hình chữ nhật (Buổi 1)
SCRATCH:TIN HỌC TRẺ, Cách vẽ hình tam giác, hình vuông,ngũ giác,lục giác,hình chữ nhật (Buổi 1)

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng – Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp>

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 117, 118, 119, 120 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Viết câu lệnh lặp điều khiển . . .

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh

Câu 1

Viết câu lệnh lặp điều khiển Rùa để hiện thị nội dung như hình sau:

Lời giải chi tiết:

REPEAT 4 [Label [Viet Nam] PU FD 120 RT 90 FD 10]

Câu 2

Viết câu lệnh lặp điều khiển Rùa vẽ hình sau (hình bát giác đều- tâm cạnh bằng nhau). Thực hành trên máy tính để kiểm tra kết quả.

Bài Hay  Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Lời giải chi tiết:

REPEAT 8[ FD 100 RT 45]

Ghi nhớ

Câu lệnh lặp có cấu trúc: Repeat [các lệnh lặp]

Câu lệnh chờ có cấu trúc Wait :

– Rùa tạm dừng lại n tíc trước khi thực hiện các lệnh tiếp theo.

– 1 giây = 60 tíc

Loigiaihay.com

Các bài khác cùng chuyên mục

  • B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng – Bài 5:Thực hành tổng hợp
  • A. Hoạt động thực hành- Bài 5: Thực hành tổng hợp
  • C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng – Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
  • B. Hoạt động thực hành – Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
  • A. Hoạt động cơ bản – Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Bạn đang xem bài viết: Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 120 sách hướng dẫn học tin học 4. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5

Leave a Comment