Chuyên đề quy đồng mẫu nhiều phân số

Quy đồng mẫu của nhiều phân số – Toán 6 – Cô Bùi Thanh Bình – HOCMAI
Quy đồng mẫu của nhiều phân số – Toán 6 – Cô Bùi Thanh Bình – HOCMAI

Tài liệu gồm 16 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm, các dạng toán và bài tập chuyên đề quy đồng mẫu nhiều phân số, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình học tập chương trình Toán 6 phần Số học chương 3: Phân số.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Hiểu được thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số.
+ Nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.
Kĩ năng:
+ Biết cách quy đồng được mẫu nhiều phân số.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Quy đồng mẫu các phân số.
Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số ta làm như sau:
+ Bước 1. Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.
+ Bước 2. Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).
+ Bước 3. Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
Chú ý: Trước khi quy đồng cần viết phân số dưới dạng phân số có mẫu dương. Nên rút gọn các phân số trước khi quy đồng.
Dạng 2: Bài toán đưa về việc quy đồng mẫu số các phân số.
Để kiểm tra hai phân số có bằng nhau hay không ta đưa phân số về chung mẫu. Hai phân số có tử mẫu bằng nhau thì bằng nhau.
Hai cách có thể dùng để đưa hai phân số về chung mẫu là:
+ Cách 1. Rút gọn phân số.
+ Cách 2. Quy đồng mẫu số.
Để tìm số nguyên x trong đẳng thức về phân số ta có thể quy đồng mẫu sau đó tìm x để các tử số bằng nhau.

Bài Hay  [SGK Scan] ✅ Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bạn đang xem bài viết: Chuyên đề quy đồng mẫu nhiều phân số. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment