Cách xóa bảng Pivot trong Excel

Học Excel Chuyên Nghiệp |Bài 15:Pivot Table: Xoá Pivot Table # 2
Học Excel Chuyên Nghiệp |Bài 15:Pivot Table: Xoá Pivot Table # 2

Sau khi tạo Bảng Pivot và sử dụng nó để tạo báo cáo, bạn có thể muốn xóa nó. Bạn sẽ tìm thấy bên dưới các bước để xóa Bảng Pivot trong Excel theo ba kịch bản khác nhau.

Xóa bảng Pivot trong Excel

Cách nhanh nhất để xóa Bảng Pivot trong Excel là xóa bảng tính có chứa Bảng Pivot.

Nhấp chuột phải vào bảng tính có Bảng Pivot và nhấp vào tùy chọn Xóa trong menu chuột phải xuất hiện.

Một cách khác để xóa Bảng Pivot trong Excel là chọn bất kỳ ô nào trong Bảng Pivot và sử dụng Phím tắt điều khiển + Bàn phím.

Tuy nhiên, cả hai tùy chọn này chỉ chọn các ô hiển thị trong Bảng Pivot và không thể được sử dụng nếu các bộ lọc được áp dụng trong Bảng Pivot.

Bài Hay  Pivot table là gì? Hướng dẫn sử dụng pivot table chi tiết

Ngoài ra, các phương pháp trên không thể được sử dụng nếu bạn muốn xóa Bảng Pivot trong khi vẫn giữ bản tóm tắt kết quả được tạo bởi Bảng Pivot.

Do đó, chúng tôi đang cung cấp bên dưới các bước để Xóa Bảng Pivot cùng với dữ liệu của nó, Xóa Bảng Pivot trong khi vẫn giữ dữ liệu của nó và cả các bước để xóa dữ liệu Bảng Pivot trong khi giữ lại Bảng Pivot.

1. Xóa bảng Pivot cùng với dữ liệu của nó

Thực hiện theo các bước bên dưới để xóa Bảng Pivot cùng với tất cả dữ liệu của nó.

1. Chọn bất kỳ ô nào trong Bảng Pivot.

2. Nhấp vào tab Phân tích PivotTable trong thanh menu trên cùng> nhấp vào Hành động> Chọn> Toàn bộ PivotTable.

Lưu ý: Tab Phân tích PivotTable chỉ xuất hiện khi bạn chọn bất kỳ ô nào trong Bảng Pivot.

3. Khi Bảng Toàn bộ Pivot được chọn, hãy nhấn phím Xoá trên bàn phím máy tính của bạn để xóa Bảng Pivot cùng với dữ liệu kết quả.

Bài Hay  Pivot table là gì? Cách sử dụng Pivot table thống kê, báo cáo

2. Sao chép dữ liệu bảng Pivot và xóa bảng Pivot

Đây là tình huống phổ biến phát sinh khi bạn chỉ muốn gửi tóm tắt hoặc dữ liệu kết quả được tạo bởi Bảng Pivot và không bao gồm Bảng Pivot trong bài gửi của bạn.

1. Chọn bất kỳ ô nào trong Bảng Pivot.

2. Nhấp vào tab Phân tích PivotTable trong thanh menu trên cùng> nhấp vào Hành động> Chọn> Toàn bộ PivotTable.

3. Với toàn bộ Bảng Pivot được chọn, nhấp chuột phải vào bất kỳ ô nào của Bảng Pivot và nhấp vào Sao chép.

4. Tiếp theo, nhấp chuột phải vào một ô trống trong bảng tính và nhấp vào tùy chọn Dán đặc biệt.

Lưu ý: Bạn cũng có thể dán dữ liệu Bảng Pivot trên Bảng tính mới.

5. Trên hộp Dán Đối thoại Đặc biệt, chọn tùy chọn Giá trị và nhấp vào OK.

6. Như bạn có thể thấy bên dưới, chỉ có Tóm tắt hoặc dữ liệu kết quả được tạo bởi Bảng Pivot đã được dán.

Bài Hay  Cách dùng Pivot Table tạo bảng thống kê báo cáo chi tiết

Sau khi dán dữ liệu Bảng Pivot, bạn có thể xóa Bảng Pivot bằng cách lặp lại các bước để chọn Toàn bộ Bảng Pivot và nhấn nút Xoá.

3. Xóa dữ liệu bảng Pivot nhưng giữ bảng Pivot

Trong trường hợp này, bạn đang cố xóa Tóm tắt hoặc dữ liệu kết quả được tạo bởi Bảng Pivot, trong khi vẫn giữ lại Bảng Pivot để sử dụng lại.

1. Chọn bất kỳ ô nào trong Bảng Pivot.

2. Nhấp vào tab Phân tích PivotTable trong thanh menu trên cùng> nhấp vào Hành động> Xóa> Xóa tất cả.

3. Điều này sẽ hoàn toàn xóa dữ liệu kết quả được tạo bởi Bảng Pivot và bạn sẽ kết thúc với Bảng Pivot trống.

Bạn có thể sử dụng lại Bảng Pivot trống để xây dựng một báo cáo khác và phân tích dữ liệu theo một cách khác.

Bạn đang xem bài viết: Cách xóa bảng Pivot trong Excel. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment