Cách và mẫu ghi nhận xét học bạ lớp 1 2 3 4 5 theo thông tư 22 mới nhất

Nhận xét học bạ theo thông tư 22 dành cho các học sinh cấp tiểu học đang là một trong những mối quan tâm của các quý thầy cô giáo. Việc chấm bài thi và đánh giá năng lực của các em học sinh khiến họ trở nên tất bật hơn bao giờ hết. Và một trong các cập nhật mới nhất về cách ghi nhận xét học bạ lớp 1 2 3 4 5 theo thông tư 22 là nội dung khiến họ phải lưu tâm.

Bài viết này, Nhựa Việt Tiến sẽ giúp đỡ quý thầy cô và khiến họ dễ dàng hơn trong việc nhận xét học bạ của học sinh dựa trên các form và mẫu có sẵn. Các thầy cô sẽ không còn lo lắng, bởi có thể dễ dàng ghi lời nhận xét học bạ theo thông tư 22 một cách đúng chuẩn cập nhật mới nhất. Hãy xem ngay sau đây nhé!

Mẫu nhận xét học bạ theo thông tư 22

Mẫu nhận xét học bạ

Môn

Nhận xét

Tiếng Việt

Toán

Tự nhiên và Xã hội

Đạo đức

Thủ công

Âm nhạc

Mỹ thuật

Thể dục

Các Năng Lực

Tự phục vụ, tự quản

Giao tiếp hợp tác

Tự học và giải quyết

Các Phẩm Chất

Chăm học chăm làm

Tự trọng, Tự tin, …

Bài Hay  Mẫu học bạ tiểu học theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

Nhận xét về phẩm chất, năng lực trong sổ nhận xét học bạ

1. Năng Lực

Năng lực

Nhận xét

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học và giải quyết vấn đề

2. Phẩm Chất

Chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực, kỉ luật

Đoàn kết, yêu thương

Tự học và giải quyết vấn đề

Lời nhận xét học bạ theo thông tư 22

MônNhận xét
Tiếng việt
Toán
Môn Ngoại ngữ
Môn khoa học, Lịch sử và Địa líDựa vào chuẩn kiến thức kỹ năng cùng với bài kiểm tra để nhận xét. Ví dụ:
Tự nhiên và Xã hội
Đạo đức
Thủ công
Âm nhạc
Mỹ thuật
Thể dục
Các năng lực
Tự phục vụ, tự quản
Giao tiếp hợp tác
Tự học và giải quyết
Các phẩm chất
Chăm học chăm làm
Tự trọng, tự tin…..

Nhận xét trong sổ học bạ về phẩm chất, năng lực

Bài Hay  Học bạ tiểu học, mẫu học bạ theo thông tư 22, thông tư 27

1. Năng Lực

Năng lựcNhận xét
Tự phục vụ, tự quản
Hợp tác
Tự học và giải quyết vấn đề

2. Phẩm Chất

Chăm học, chăm làm
Tự tin, trách nhiệm
Trung thực, kỉ luật
Đoàn kết, yêu thương
Tự học và giải quyết vấn đề

Cách ghi nhận xét học bạ lớp 1 theo thông tư 22

Hướng dẫn ghi lời nhận xét học bạ lớp 2 theo thông tư 22

Cách ghi lời nhận xét học bạ theo thông tư 22 cho lớp 3

Cách nhận xét học bạ theo thông tư 22 cho lớp 4

Viết lời nhận xét học bạ cho lớp 5 theo thông tư 22

Mẫu ghi nhận xét sổ chủ nhiệm theo thông tư 22

Bạn đang xem bài viết: Cách và mẫu ghi nhận xét học bạ lớp 1 2 3 4 5 theo thông tư 22 mới nhất. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  LỜI NHẬN XÉT NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT HỌC SINH THEO TT 22, 27, 28

Leave a Comment