Cách tính số năm nhuận trong một khoảng thời gian cho trước

Hiến Tặng 1 Tỷ Đô Cho VinFast, Phạm Nhật Vượng Đang Toan Tính Điều Gì? Bài Học Làm Giàu Cực Thâm
Hiến Tặng 1 Tỷ Đô Cho VinFast, Phạm Nhật Vượng Đang Toan Tính Điều Gì? Bài Học Làm Giàu Cực Thâm

Cách tính số năm nhuận trong dương lịch, có bao nhiêu năm nhuận từ năm … đến năm…, trong thế kỷ …

Cách tính năm nhuận dương lịch

Một năm nhuận trong dương lịch sẽ có 366 ngày (1 ngày được thêm vào tháng 2 để có 29 ngày). Để xem một năm có nhuận hay không ta xét 2 trường hợp:

  • Năm đó có hai chữ số cuối khác 00: sẽ là năm nhuận nếu số tạo thành từ 2 chữ số cuối chia hết cho 4.
  • Năm đó có hai chữ số cuối là 00: sẽ là năm nhuận nếu năm đó chia hết cho 400.

Câu trả lời là KHÔNG. Năm này có 2 chữ số cuối là 00 nhưng 2100 thì không chia hết cho 400.

Bài Hay  Cách tính năm nhuận âm lịch và dương lịch, năm 2022 có nhuận không?

Ví dụ 2: Năm 2400 có phải là năm nhuận không?

Câu trả lời là CÓ. Năm này có 2 chữ số cuối là 00 và 2400 chia hết cho 400.

Ví dụ 3: Năm 2020 có phải là năm nhuận không?

Câu trả lời là CÓ. Năm này có 2 chữ số cuối là 20 và 20 thì chia hết cho 4.

Ví dụ 4: Năm 2021 có phải là năm nhuận không?

Câu trả lời là KHÔNG. Năm này có 2 chữ số cuối là 21 nhưng 21 không chia hết cho 4.

Tính số năm nhuận trong một khoảng thời gian cho trước

Ví dụ 5: Từ năm 2018 đến năm 2050 có bao nhiêu năm nhuận?

Trong khoảng thời gian này, năm nhuận nhỏ nhất là 2020 và năm nhuận lớn nhất là 2048. Cứ 4 năm lại nhuận một lần nên số năm nhuận là: (2048-2020):4+1=8.

Vậy trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2050 có 8 năm nhuận.

Bài Hay  Kiểm tra năm nhuận (Leap year)

Ví dụ 6: Thế kỷ 21 có bao nhiêu năm nhuận?

Vậy trong thế kỉ 21 có 24 năm nhuận.

Ví dụ 7: Thế kỷ 20 có bao nhiêu năm nhuận?

Tương tự cách tính như trên, trong thế kỉ 20 (từ năm 1901 đến năm 2000) có 25 năm nhuận.

Ví dụ 8: Từ năm 2000 đến năm 3000 có bao nhiêu năm nhuận?

Trong khoảng thời gian này, có 11 năm kết thúc bởi 00 gồm 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000. Chỉ có 2000, 2400, 2800 là chia hết cho 400 nên 3 năm này là năm nhuận. Không kể năm 3000 thì dãy này có 7 năm không nhuận.

Trong khoảng này, năm nhuận nhỏ nhất là 2000 và năm nhuận lớn nhất là 2996. Vậy số năm nhuận từ năm 2000 đến năm 3000 là: [(2996-2000):4+1]-7=243.

Vậy từ 2000 đến 3000 có 243 năm nhuận.

Bài Hay  Cách tính Năm nhuận Dương lịch và Năm nhuận Âm lịch

Xem thêm: Cách tính năm nhuận trong lịch âm và tháng nhuận.

Bạn đang xem bài viết: Cách tính số năm nhuận trong một khoảng thời gian cho trước. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment