Cách tăng điểm cho Thiên Nhẫn Thương Võ Lâm 1

Cách tăng điểm cho Thiên Nhẫn Thương Võ Lâm 1

Kỹ năng Thiên Nhẫn Võ Lâm 1

Ưu điểm của Thiên Nhẫn Thương Pháp

 • Rất linh hoạt vì PK toàn trên ngựa;
 • Kỹ năng bắt dính khống chế đối thủ rất tốt;
 • Kỹ năng bùa chú khi PK rất khó chết;
 • Cực kỳ hiệu quả khi solo 1 vs 1 ở cấp cao.
 • Rất giàu vì skill có sẵn hút máu hút mana
 • Thời gian phục hồi rất cao

Nhược điểm của Thiên Nhẫn Thương Pháp

 • Nhược điểm là skill 120 Ma Âm Phệ Phách phải trúng đối thủ mới có thể tiếp tục PK;
 • Trang bị thấp và cấp độ thấp thì rất khó PK;
 • Thời gian buff bùa đối thủ khá nhiều;
 • Pk hội đồng rất yếu.
 • Khá yếu sinh lý do phải dồn vào sức mạnh và thân pháp, lại không có skill tăng máu.
Bài Hay  Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng Thiên Nhẫn: Đao, Thương

Cách tăng điểm tiềm năng cho Thiên Nhẫn Thương Pháp

 • Sức mạnh: 260;
 • Sinh khí: Max;
 • Thân pháp: 150;
 • Nội công: Không.

Cách tăng điểm kỹ năng cho Thiên Nhẫn Thương Pháp

Cách tăng điểm kỹ năng Thiên Nhẫn Thương Pháp Võ Lâm 1

 • Tàn Dương Như Tuyết: 20;
 • Thiên Nhẫn Mâu Pháp: 20;
 • Liệt Hỏa Tình Thiên: 20;
 • Thâu Thiên Hoán Nhật: 20;
 • Thiên Ma Giải Thể: 30 (TP);
 • Vân Long Kích: 20.

Yêu cầu điểm tiềm năng của một Chiến Nhẫn đỉnh cấp như sau:

 • Độ chính xác : 10k;
 • Sinh lực : 4k;
 • Lực tay : còn nhiêu tăng hết vào sức mạnh;
 • Né tránh : càng cao càng tốt, nên mặc tất cả đồ cấp 10.

Bạn đang xem bài viết: Cách tăng điểm cho Thiên Nhẫn Thương Võ Lâm 1. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment