Cách đổi tên đăng nhập và tên hiển thị Instagram

Cách Đổi Tên Trên Instagram Mà Không Cần Facebook || Đổi Tên \u0026 Tên Người Dùng Trên Instagram
Cách Đổi Tên Trên Instagram Mà Không Cần Facebook || Đổi Tên \u0026 Tên Người Dùng Trên Instagram

Tên đăng nhập và tên hiển thị Instagram là 2 tên tách biệt nhau hoàn toàn. Tên đăng nhập Instagram chính là username dùng để bạn đăng nhập tài khoản. Tên đăng nhập Instagram hiển thị trên cùng giao diện và không được phép trùng với bất kỳ tài khoản Instagram nào và chỉ được phép chứa tối đa 30 ký tự mà thôi. Ngược lại thì tên hiển thị Instagram lại có thể thay đổi bất cứ lúc nào và có thể trùng nhau giữa nhiều tài khoản. Số lượng ký tự cho tên hiển thị Instagram không có giới hạn, thậm chí bạn có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc để làm mới giao diện, bên cạnh việc tạo font nghệ thuật cho bio Instagram. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách đổi tên đăng nhập và hiển thị trên Instagram.

1. Đổi username Instagram, tên hiển thị trên ứng dụng

Tại giao diện cá nhân ứng dụng Instagram chúng ta nhấn vào Chỉnh sửa trang cá nhân. Chuyển sang giao diện mới bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn Tên và Tên người dùng. Tên người dùng chính là tên dùng để đăng nhập Instagram. Khi đổi tên người dùng thì bạn có 14 ngày để quay về tên cũ trước đó. Nhấn Xong để lưu lại thông tin mới.

Bài Hay  Cách đổi tên Instagram siêu dễ trên điện thoại và máy tính

Lưu ý, tên người dùng sẽ không có các ký tự đặc biệt và chỉ được phép sử dụng chữ cái, dấu chấm, số hoặc dấu gạch dưới. Khi nhập tên người dùng mới thì Instagram sẽ kiểm tra xem tên đó có được phép sử dụng hay không.

2. Đổi tên người dùng, hiển thị Instagram PC

Tại giao diện cá nhân trên Instagram máy tính, chúng ta nhấn vào Edit Profile.

Tại giao diện thay đổi thông tin bạn cũng nhìn thấy phần Name để thay đổi tên hiển thị và Username để đổi tên đăng nhập trên Instagram. Chúng ta nhập tên mới muốn đổi vào khung rồi nhấn Save ở bên dưới để lưu lại.

Xem thêm:

Bạn đang xem bài viết: Cách đổi tên đăng nhập và tên hiển thị Instagram. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Chia sẻ nhiều hơn 23 cách đặt tên instagram theo tên không thể bỏ qua

Leave a Comment