Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)

LẬP TRÌNH SCRATCH // Vẽ 10 Hình Ngũ Giác
LẬP TRÌNH SCRATCH // Vẽ 10 Hình Ngũ Giác

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Giải Bài Tập Tin Học 5 – Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp) giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Bài thực hành 1 trang 107 SGK Tin học 5: Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ một hình lục giác. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

HT

REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

Lời giải:

– Thủ tục Lucgiac:

Bài thực hành 2 trang 107 SGK Tin học 5: Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ chiếc khăn thêu. Chọn lại nét bút, màu bút và dùng thêm lệnh CS trước mỗi lần thực hiện thủ tục

Bài Hay  Lệnh Vẽ Hình Lục Giác Trong Logo, Cách Vẽ Hình Ngũ Giác Trong Logo Lớp 5

HT

REPEAT 8 [REPEAT 6[FD 30 RT 60] RT 45]

Lời giải:

– Thủ tục khantheu:

Bài thực hành 2 trang 107 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 2 Trang 107 Sgk Tin Hoc 5 1

Bài thực hành 3 trang 108 SGK Tin học 5: a) Hãy khởi động Logo, viết thủ tục vẽ một hình ngũ giác, thay đổi nét bút, màu bút, thực hiện thủ tục này vài lần.

b) Viết thủ tục thứ hai để vẽ chiếc khăn thêu trong đó có sử dụng câu lệnh vẽ hình ngũ giác ở câu trên.

Lời giải:

a) Thủ tục ngugiac:

b) Thủ tục chieckhantheu

Bài thực hành 4 trang 110 SGK Tin học 5: Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc1.lgo) bằng cách gõ lệnh (Load “Baihoc1.lgo). Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ. (Chú ý: Tránh mở nhiều tệp liên tiếp).

Bài Hay  Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 120 sách hướng dẫn học tin học 4

Lời giải:

– Kết quả:

Bài thực hành 4 trang 110 SGK Tin học 5 | Giải bài tập Tin học lớp 5 hay nhất tại SGBT Bai Thuc Hanh 4 Trang 110 Sgk Tin Hoc 5

Bài thực hành 5 trang 110 SGK Tin học 5: Hãy bắt đầu một phiên làm việc mới: Khởi động Logo, mở một tệp chương trình chứa các thủ tục đã viết (ví dụ tệp Baihoc2.lgo) bằng cách chọn File -> Load… và tìm tệp trong cửa sổ Open. Xem nội dung và cách sắp xếp các thủ tục trong tệp này bằng cách nháy nút lệnh Edall. Viết thêm một thủ tục mới, thực hiện thủ tục này và ghi lại tệp với tên cũ.

Lời giải:

– Kết quả:

Bạn đang xem bài viết: Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp). Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment