50 bài tập về Giới hạn của hàm số (có đáp án 2023) – Toán 11

50 bài tập về Giới hạn của hàm số (có đáp án 2023) – Toán 11

Với cách giải các dạng toán về giới hạn của hàm số môn Toán lớp 11 Đại số và Giải tích gồm phương pháp giải chi tiết, bài tập minh họa có lời giải và bài tập tự luyện sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập các dạng toán về giới hạn của hàm số lớp 11. Mời các bạn đón xem:

Giới hạn của hàm số và cách giải bài tập – Toán lớp 11

1. Lý thuyết

a) Giới hạn của hàm số tại một điểm:

* Giới hạn hữu hạn: Cho khoảng K chứa điểm x0 . Ta nói rằng hàm số f(x) xác định trên K (có thể trừ điểm x0) có giới hạn là L khi x dần tới x0 nếu với dãy số (xn) bất kì, và , ta có:

Kí hiệu: hay khi .

Quảng cáo

Nhận xét: Nếu f(x) là hàm số sơ cấp xác định tại x0 thì .

* Giới hạn ra vô cực:

Hàm số y = f(x) có giới hạn dần tới dương vô cực khi x dần tới x0 nếu với mọi dãy số thì .

Kí hiệu: .

Hàm số y = f(x) có giới hạn dần tới âm vô cực khi x dần tới x0 nếu với mọi dãy số thì .

Kí hiệu: .

b) Giới hạn của hàm số tại vô cực:

* Giới hạn ra hữu hạn:

– Ta nói hàm số y = f(x) xác định trên có giới hạn là L khi nếu với mọi dãy số và thì .

Kí hiệu: .

Quảng cáo

– Ta nói hàm số y = f(x) xác định trên có giới hạn là L khi nếu với mọi dãy số và thì .

Kí hiệu: .

* Giới hạn ra vô cực:

– Ta nói hàm số y = f(x) xác định trên có giới hạn dần tới dương vô cùng (hoặc âm vô cùng) khi nếu với mọi dãy số và thì (hoặc ).

Kí hiệu: (hoặc ).

– Ta nói hàm số y = f(x) xác định trên có giới hạn là dần tới dương vô cùng (hoặc âm vô cùng) khi nếu với mọi dãy số và thì . (hoặc ).

Kí hiệu: (hoặc ).

c) Các giới hạn đặc biệt:

d) Một vài định lý về giới hạn hữu hạn:

Chú ý:

– Các định lý về giới hạn hữu hạn của hàm số vẫn đúng khi thay bởi hoặc .

– Định lí trên ta chỉ áp dụng cho những hàm số có giới hạn là hữu hạn. Ta không áp dụng cho các giới hạn dần về vô cực.

* Nguyên lí kẹp:

Cho ba hàm số f(x), g(x), h(x) xác định trên K chứa điểm x0 (có thể các hàm đó không xác định tại x0). Nếu thì .

Bài Hay  Cách tính giới hạn của dãy số có chứa căn thức cực hay, chi tiết

e) Quy tắc về giới hạn vô cực

Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x)g(x)

Quy tắc tìm giới hạn của thương

f) Giới hạn một bên:

* Giới hạn hữu hạn:

– Định nghĩa 1: Giả sử hàm số f xác định trên khoảng . Ta nói rằng hàm số f có giới hạn bên phải là số thực L khi dần đến x0 (hoặc tại điểm x0) nếu với mọi dãy số bất kì (xn) những số thuộc khoảng (x0; b) mà lim xn = x0 ta đều có lim f(xn) = L.

Khi đó ta viết: hoặc khi .

– Định nghĩa 2: Giả sử hàm số f xác định trên khoảng . Ta nói rằng hàm số có giới hạn bên trái là số thực L khi x dần đến x0 (hoặc tại điểm x0) nếu với mọi dãy bất kì (xn) những số thuộc khoảng (a; x0) mà lim xn = x0 ta đều có lim f(xn) = L.

Khi đó ta viết: hoặc khi .

– Nhận xét:

Các định lí về giới hạn của hàm số vẫn đúng khi thay bởi hoặc .

* Giới hạn vô cực:

– Các định nghĩa , , và được phát biểu tương tự như định nghĩa 1 và định nghĩa 2.

– Nhận xét: Các định lí về giới hạn của hàm số vẫn đúng nếu thay L bởi hoặc

2. Các dạng bài tập

Dạng 1: Giới hạn tại một điểm

Phương pháp giải:

– Nếu f(x) là hàm số sơ cấp xác định tại x0 thì

– Áp dụng quy tắc về giới hạn tới vô cực:

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính các giới hạn sau:

Lời giải

Ví dụ 2: Tính các giới hạn sau:

Lời giải

Dạng 2: Giới hạn tại vô cực

Phương pháp giải:

– Rút lũy thừa có số mũ lớn nhất

– Áp dụng quy tắc giới hạn tới vô cực

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính các giới hạn sau:

a)

b)

Lời giải

Ví dụ 2: Tính các giới hạn sau:

a)

b)

Lời giải

Dạng 3: Sử dụng nguyên lý kẹp

Nguyên lí kẹp:

Cho ba hàm số f(x), g(x), h(x) xác định trên K chứa điểm x0 (có thể các hàm đó không xác định tại x0). Nếu thì .

Phương pháp giải:

Xét tính bị chặn của hàm số f(x) bởi hai hàm số g(x) và h(x) sao cho

Chú ý tính bị chặn của hàm số lượng giác:

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính giới hạn của hàm số:

a)

b)

Lời giải

Ví dụ 2: Tính giới hạn của hàm số:

Bài Hay  Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn - Trần Đình Cư

Lời giải

Dạng 4: Giới hạn dạng vô định

Nhận biết dạng vô định : Tính trong đó f(x0) = g(x0) = 0.

Phương pháp giải:

Để khử dạng vô định này ta phân tích f(x) và g(x) sao cho xuất hiện nhân tử chung là (x – x0)

Định lí: Nếu đa thức f(x) có nghiệm x = x0 thì ta có: f(x) = (x – x0)f1(x).

* Nếu f(x) và g(x) là các đa thức thì ta phân tích f(x) = (x – x0)f1(x) và g(x) = (x – x0)g1(x).

Khi đó , nếu giới hạn này có dạng thì ta tiếp tục quá trình như trên.

Chú ý: Nếu tam thức bậc hai ax2 + bx + c có hai nghiệm x1 ; x2 thì ta luôn có sự phân tích: ax2 + bx + c = a(x – x1) (x – x2)

* Nếu f(x) và g(x) là các hàm chứa căn thức thì ta nhân lượng liên hợp để chuyển về các đa thức, rồi phân tích các đa thức như trên.

Các lượng liên hợp:

* Nếu f(x) và g(x) là các hàm chứa căn thức không đồng bậc ta sử dụng phương pháp tách, chẳng hạn:

Nếu thì ta phân tích:

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính các giới hạn sau:

a)

b)

Lời giải

a)

b)

Ví dụ 2: Tính các giới hạn sau:

Lời giải

Dạng 5: Giới hạn dạng vô định

Nhận biết dạng vô định

khi

khi

Phương pháp giải:

– Chia tử và mẫu cho xn với n là số mũ cao nhất của biến ở mẫu (Hoặc phân tích thành tích chứa nhân tử xn rồi giản ước).

– Nếu u(x) hoặc v(x) có chứa biến x trong dấu căn thì đưa xk ra ngoài dấu căn (Với k là mũ cao nhất của biến x trong dấu căn), sau đó chia tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của x.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính các giới hạn sau:

Lời giải

Ví dụ 2: Tính các giới hạn sau:

Lời giải

Dạng 6: Giới hạn dạng vô định và

Phương pháp giải:

– Nếu biểu thức chứa biến số dưới dấu căn thì nhân và chia với biểu thức liên hợp

– Nếu biểu thức chứa nhiều phân thức thì quy đồng mẫu và đưa về cùng một biểu thức

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính các giới hạn sau:

Lời giải

Ví dụ 2: Tính các giới hạn sau:

a)

b)

Lời giải

Dạng 7: Tính giới hạn một bên

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc tính giới hạn tới vô cực

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính các giới hạn sau:

Bài Hay  Công Thức Tính Giới Hạn Lim Lớp 11, Công Thức Tính Lim

Lời giải

Ví dụ 2: Cho hàm số . Tính:

a)

b)

Lời giải

a)

b) vì

Dạng 8: Tìm tham số m để hàm số có giới hạn tại 1 điểm cho trước

Phương pháp giải:

Sử dụng nhận xét:

– Tính giới hạn

– Để hàm số có giới hạn tại x = x0 cho trước thì . Tìm m.

Khi đó với m vừa tìm được, hàm số có giới hạn tại x = x0 cho trước và giới hạn đó bằng

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Cho hàm số . Với giá trị nào của a thì hàm số đã cho có giới hạn tại điểm x = 2?

Lời giải

Ta có

.

Để hàm số có giới hạn tại x = 2 thì .

Vậy a = 1.

Ví dụ 2: Tìm các giá trị thực của tham số để hàm số để tồn tại .

Lời giải

Ta có

Để hàm số có giới hạn tại x = 1 thì .

Vậy m = 1.

3. Bài tập tự luyện

Câu 1. Tính bằng:

A. -1

B.

C.

D. -3

Câu 2. Tính bằng:

A. -2

B.

C.

D. 2

Câu 3. Tính bằng:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 4. Tính bằng:

A. -1

B.

C. 1

D.

Câu 5. Tính bằng:

A.

B. 1

C.

D. 2

Câu 6. Tính bằng:

A. 4

B. 3

C. 0

D. 1

Câu 7. Tính bằng:

A. -2

B. 1

C. 2

D. -1

Câu 8. Tính bằng:

A.

B.

C. 0

D. 4

Câu 9. Tính là:

A. 0

B.

C. -2

D.

Câu 10. Tính

A. -2

B.

C. 0

D.

Câu 11. Cho . Giá trị của a là:

A. 6

B. 10

C. -10

D. -6

Câu 12. Kết quả đúng của bằng:

A.

B. 4

C.

D. 3

Câu 13. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.

B.

C.

D.

Câu 14. Cho . Tính .

A. 0

B. 4

C.

D. Không tồn tại

Câu 15. Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số có giới hạn tại x = 0.

A. m = – 1

B. m = 2

C. m = -2

D. m = 1

Bảng đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

A

A

B

A

C

A

C

B

A

C

C

B

A

D

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Hàm số liên tục và cách giải bài tập

Phép tịnh tiến và cách giải các dạng bài tập

Phép đối xứng tâm và cách giải các dạng bài tập

Phép đối xứng trục và cách giải các dạng bài tập

Xem thêm các chương trình khác:

Bạn đang xem bài viết: 50 bài tập về Giới hạn của hàm số (có đáp án 2023) – Toán 11. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment